دانلود رایگان


تحليل نظريه مقداري پول (ديدگاه موريس اله) WORD - دانلود رایگاندانلود رایگان قبل از دهه 1930، نظريه مقداري پول، نظريه مسلط در اقتصاد کلان بود. اما با انقلاب کينز، ديدگاه­ها در مورد روابط متغيرهاي کلان و همچنين تاثير پول بر اين متغير

دانلود رایگان
تحليل نظريه مقداري پول (ديدگاه موريس اله) WORDچکيده
کليد واژه­ها:نظريه مقداري پول، اصل نسبيتي، اصل موروثي، اصل منطقي بودن، نرخ رشد روان­شناختي
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل دوم: مروري بر ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش
فصل سوم: الگوي نظري پژوهش
فصل چهارم: تجزيه و تحليل الگو بر اساس مشاهدات تجربي
عنوان صفحه
فصل پنجم: نتيجه­گيري و پيشنهادها
فهرست شکل­ها
عنوان صفحه
فهرست جدول­ها
عنوان صفحه
فصل اول
کليات پژوهش
1-1- مقدمه
1-2- شرح و بيان مسئله پژوهشي
1-اصل موروثي[3]: تقاضاي واقعي پول در هر دوره، تابعي از ميانگين وزني نرخ­هاي رشد درآمد ملي اسمي است.
2-اصل نسبيتي[4]:با عنايت به­وجود دو مقياس زماني فيزيکي و روان­شناختي، مقياس زماني روان­شناختي تابعي از مقياس زماني فيزيکي مي­باشد؛ به­طوري که اگر بيان­گر مقياس زماني روان­شناختي و t مقياس زماني فيزيکي باشد، رابطه زير برقرار است:
(1-1)
3-اصل منطقي[5]: تقاضاي واقعي پول، تابع لاجيت (لجيستيک)[6] از ميانگين وزني نرخ رشد درآمد ملي اسمي است.
1-3- اهداف پژوهش
1-4- فرضيه­هاي(سؤالات) پژوهش
1-5- اهميت و ارزش پژوهش
1-6- روش پژوهش
i , pi نشان­دهنده­ي قيمت و مقدار معاملات iام هستند .
D تقاضاي پول مي­باشد و D مخارج كل در هر دوره است. همچنين مي­دانيم کل مخارج يک اقتصاد را مي­توان برابر با حاصل ضرب مقدار پول در سرعت گردش پول در نظر گرفت:
D .VD
Dدارد؛ يعني در واقع چيزي بيش­تر از ضريب K در مکتب کمبريج نيست.
1-6-1 داده­هاي استفاده شده در پژوهش
1-6-2 ابزار گردآوري و تحليل داده­ها


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
WORD


نظريه مقداري پول


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه