دانلود رایگان


بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه - دانلود رایگاندانلود رایگان در دو دهه اخیر، با تغییرات ساختار اجتماعی، فرهنگی جامعه ایران درنتیجه بهبود شاخص­هایی هم چون صنعتی شدن، افزایش میزان شهرنشینی، افزایش میزان تحرک اجتماعی و

دانلود رایگان
بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)wordفهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه. 2
1-2 بیان مسئله. 3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق. 5
1-4 اهداف پژوهش... 6
1-5 سؤالات اساسی تحقیق. 6
1-6 تعریف مفاهیم اساسی تحقیق. 7
1-6-1 ارزش­ها7
1-6-2 نسل. 8
1-6-3 ملاک­های تمایز نسل­ها از یکدیگر در ایران. 9
فصل دوم: مبانی نظری
2-1 پیشینه تحقیق. 11
پژوهش­های خارج از کشور. 11
2-1-2 پژوهش های داخل کشور. 16
2-1-3 جمع بندی پیشینه تجربی. 21
2-2 مروری بر رویکردهای نظری. 22
نظریه­های جامعه­شناختی. 23
رویکرد اجتماعی شدن مارگارت مید. 23
2-2-1-2 تئوری ساختي ـ کارکردي پارسنز. 24
2-2-1-3 رهیافت تاریخی کارل مانهایم. 25
2-2-1-4 تئوری تناقض در پرورش اجتماعي اوليه و ثانويه برگر و لاکمن. 27
2-2-1-5 تئوری پیوند اجتماعی جورج زیمیل. 29
2-2-1-6 تئوری تعارض سنت و تجدد29
2-2-1-7 رویکرد دگرگونی فرهنگی رونالد اینگلهارت.. 30
2-2-1-8 پییر بوردیو. 32
2-2-1-9 رویکرد نسلی کریستوفر بالس... 35
2-2-1-10 رویکرد نسلی ویلیام اشتراوس و نیل هاو. 36
2-2-1-11 رویکرد نسلی وایت.. 38
2-2-2 نظریه های روانشناسی و روان شناسی اجتماعی. 38
2-2-2-1طبقه­بندی روکیچ از ارزش­ها38
2-2-1-2 طبقه­بندی شواتزر از ارزش­ها39
2-2-1-3 تئوری حشو ارزشي گودنو. 40
2-2-1-4 آلپورت.. 41
2-3 چارچوب مفهومی پژوهش... 42
فصل سوم: روش­شناسی تحقیق
3-1 مقدمه. 46
3-2 مشخصه­های عمده روش­شناسی کیفی. 46
3-3 نظریه زمینه­ای. 46
3-4 میدان موردمطالعه. 47
3-5 نمونه­گیری. 49
3-6 روش­های گردآوری داده­ها51
3-7 روش تجزیه وتحلیل داده­ها52
3-7-1 کدگذاری باز. 53
3-7-2 کدگذاری محوری. 53
3-7-3 کدگذاری گزینشی یا انتخابی. 53
3-8 اعتبار و پایایی تحقیق. 54
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها
4-1 مقدمه. 57
4-2 یافته­های سؤال اول. 58
4-3 یافته­های سؤال دوم67
4-4 یافته­های سؤال سوم73
فصل پنجم:نتیجه­گیری
5-1 نتایجعمدهپژوهش... 77
5-2 نتیجه­گیری. 79
5-3 پیشنهادات پژوهش... 82
5-4 محدودیت­های تحقیق. 84
منابع. 86
ضمائم.
فهرست جداول
عنوان صفحه
فهرست مدل­ها
عنوان صفحه
-1- مقدمه -2 بیان مسئله

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه