دانلود رایگان


یافتن رابطه ی بین جو سازمانی مدارس ابتدایی - دانلود رایگاندانلود رایگان روند انسانی مطلوب در سازمان ها از عوامل موثر در بهبود کیفیت و اثر بخشی و کارایی در سازمان ها به ویژه سازمان های آموزشی می باشد

دانلود رایگان
یافتن رابطه ی بین جو سازمانی مدارس ابتدایی شهرستان پیرانشهر با میزان اعتماد موجود در معلمان این شهرستان :
:
:
:
هدف کلی:
اهداف جزئی:
 1. تعیین رابطه­ی رفتار حرفه­ای معلمان با میزان اعتماد معلمان.
 2. تعیین رابطه­ی میزان صمیمیت در رفتار معلمان با میزان اعتماد.
 3. تعیین رابطه­ی میزان حمایت مدیران از معلمان و میزان اعتماد موجود در آن­ها.
 4. تعیین رابطه­ی بین رفتار دستوری مدیران و میزان اعتماد موجود در معلمان.
 5. تعیین رابطه­ی بین رفتار محدود کننده مدیران با میزان اعتماد موجود در معلمان.
:
 1. هر چه رفتار معلمان حرفه­ای­تر باشد، میزان اعتماد بین کارکنان افزایش می­یابد.
 2. بین میزان صمیمیت در رفتار معلمان و میزان اعتماد در بین کارکنان رابطه­ی معنی­داری وجود دارد.
 3. بین میزان حمایت مدیران و میزان اعتماد بین کارکنان رابطه­ی معنی­داری وجود دارد.
 4. با افزایش رفتار دستوری از جانب مدیر میزان اعتماد بین کارکنان مدرسه کاهش می­یابد.
 5. هر چه رفتار محدود کننده­ی مدیر کمتر باشد میزان اعتماد در بین کارکنان افزایش می­یابد.
:
جو سازمانی : جو سازمانی به ادراک عمومی کارکنان از محیط عمومی مدرسه ، سازمان رسمی ، غیر رسمی ، شخصیت همکاران و رهبری سازمانی اشاره می کند . ( هوی و میکسل ، 1387 ، ص 250 )
تعریف عملیاتی جو سازمانی : در این پژوهش منظور از جو سازمانی میزان نمراتی است که معلمان ابتدایی شهرستان پیرانشهر در پاسخ به سوالات پرسش نامه جو سازمانی داده اند .
اعتماد در محیط کار : دانش یا عقیده ای است که اعتماد شونده انگیزه یا محرکی دارد برای انجام عملی که متعهد به انجام آن است. اعتماد کلید اصلی برای روابط بین شخصی یا بین فردی در زمینه های مختلف است . ( نیک خوی ، برهانی ، 1387 )
تعریف عملیاتی اعتماد : در این پژوهش منظور از اعتماد میزان نمراتی است که معلمان ابتدایی شهرستان پیرانشهر در پاسخ به سوالات پرسش نامه سنجش میزان اعتماد ( سوالات 23 تا 29 ) داده اند .
رفتار صمیمانه : منعکس کننده ی یک شبکه قوی و به هم پیوسته ی حمایت اجتماعی است ، معلمان همدیگر را خوب شناخته ، دوستان شخصی یکدیگر بوده ، به طور مرتب با هم ارتباط اجتماعی داشته و از همدیگر به طور قوی حمایت می کنند. ( هوی و میکسل ، 1387 ، ص 255 ) .
تعریف عملیاتی رفتار صمیمانه : در این پژوهش منظور از رفتار صمیمانه میزان نمراتی است که معلمان ابتدایی شهرستان پیرانشهر در پاسخ به سوالات 1 تا 4 پرسش نامه جو سازمانی داده اند .
رفتار حمایتی : توجه اساسی به معلمان را منعکس می کند ، مدیر از پیشنهاد های معلمان استقبال کرده و به آنها گوش می دهد ، از معلمان مرتبا صادقانه قدر دانی شده و انتقاد نیز به صورت سازنده برگذار می شود . ( هوی و میکسل ، 1387 ، ص 255 )
تعریف عملیاتی رفتار حمایتی : در این پژوهش منظور از رفتار حمایتی میزان نمراتی است که معلمان ابتدایی شهرستان پیرانشهر در پاسخ به سوالات 5 تا 9 پرسش نامه جو سازمانی داده اند .
رفتار حرفه ای : عبارت است از مراقبت دقیق از خود برای داشتن رفتار متواضعانه و صادقانه و مسئولیت پذیری در قبال مشتریان و همکاران همراه با رعایت انتظارات قانونی
تعریف عملیاتی رفتار حرفه ای : در این پژوهش منظور از رفتار حرفه ای میزان نمراتی است که معلمان ابتدایی شهرستان پیرانشهر در پاسخ به سوالات 10 تا 12 پرسش نامه جو سازمانی داده اند .
رفتار دستوری : کنترل خشک ، از نزدیک و ثابت معلمان را از سوی مدیران نشان می دهد .
تعریف عملیاتی رفتار دستوری : در این پژوهش منظور از رفتار دستوری میزان نمراتی است که معلمان ابتدایی شهرستان پیرانشهر در پاسخ به سوالات 13 تا 16 پرسش نامه جو سازمانی داده اند .
رفتار محدود کننده : بیانگر میزان موجودیت وظایف ساده و آسان و بدون دردسر زیاد برای معلمان می باشد .
تعریف عملیاتی رفتار محدود کننده : در این پژوهش منظور از رفتار محدود کننده میزان نمراتی است که معلمان ابتدایی شهرستان پیرانشهر در پاسخ به سوالات 17 تا 22 پرسش نامه جو سازمانی داده اند .
چارچوب نظری و ادبیات تحقیق
:
:
 1. شرایط جوی نظیر بادها، فشار هوا و بخار و رطوبت.
 2. شرایط زمین شناختی نظیر عرض جغرافیایی، ارتفاع، توپولوژی و جریانات دریایی.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
جو سازمانی مدارس ابتدایی


میزان اعتماد موجود در معلمان


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جزوه تنظیم شرایط محیطی ایزدی

آموزش ساخت بینهایت شماره مجازی پکیج افزایش عضو

چهار کتاب از رهنما

دانلود کتاب راهسازی طباطبایی

درآمد اینترنتی روزانه بین 50 تا 500 هزار تومان (با

جرایم رایانه ای و جرایم سایبری

تحقیق درباره سازمان سرپرستی

تحقیق درمورد اسید

تحقیق درباره اكس تازي

دانود كتاب Mathematical Models for Therapeutic Approaches to Control HIV Disease