دانلود رایگان


تاثیر ارتفاع روی خصوصیات مورفولوژیکی و برخی مواد - دانلود رایگاندانلود رایگان گیاهان دارویی یکی از منابع غنی کشور است که امکان صادرات آن نیز وجود دارد.

دانلود رایگان
تاثیر ارتفاع روی خصوصیات مورفولوژیکی و برخی مواد ثانویه گیاه گزنه Urtica dioica در استان‌های مازندران و گلستانچکیده
گزنه(Urtica dioica) از خانواده Urticaceae می باشدکه دارای خواص دارویی فراوانی است. رشد و عملکرد گیاهان در اکوسیستم­ها و رویشگاه­های طبیعی مختلف تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله ارتفاع از سطح دریا قرار دارد. در این تحقیق اثر ارتفاع در دو استان مازندران و گلستان روی خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گزنه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری از مناطق مختلف در زمان گلدهی گیاه صورت پذیرفت. استخراج و شناسایی مواد موثره با دستگاه اسپکتروفتومتر و دستگاه کروماتوگرافی مایع (HPLC) انجام شد. اطلاعات هواشناسی و خاکشناسی مربوط به رویشگاه ها نیز مورد بررسی قرار گرفت. داده ها در قالب طرح کاملاً تصادفی، بصورت آشیانه­ای با استفاده از نرم افزار آماری SASتجزیه و تحلیل شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر ارتفاع و اکوتیپ بصورت معنی داری خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی گزنه را تحت تاثیر قرار داد. نتایج نشان داد که با افزایش ارتفاع، طول و عرض برگ ها کمتر، ارتفاع گیاه کوچک تر و میزان کلروفیل بیشتر شد، بطوریکه کمترین میزان طول برگ (9/6 سانتی متر)، کمترین میزان عرض برگ (8/5 سانتی متر) کمترین ارتفاع گیاه (2/77 سانتی متر) و بیشترین میزان کلروفیل (3/50 درصد) در منطقه له کوه مازندران با ارتفاع 2250 متر بدست آمد، همچنین میزان فنل کل، فلاونوئیدکل، اسید کلروژنیک، اسید کافئیک و روتین در اندام های مختلف گزنه با افزایش ارتفاع بیشتر شد بطوریکه بیشترین میزان فنل کل (16/8 میلی­گرم بر گرم)، فلاونوئید کل (15/12 میلی­گرم بر گرم)، اسید کلروژنیک (72/0 میلی­گرم بر گرم)، اسید کافئیک (140/0 میلی­گرم بر گرم) و روتین (71/0 میلی­گرم بر گرم) در کل گیاه در ارتفاع 2250 متری منطقه له کوه مازندران مشاهده شد. همچنین میزان این ترکیبات در برگ بیشتر از سایر اندام های گزنه بود. بررسی های آماری نشان داد که بین میزان فنل و فلاونوئید و ارتفاع از سطح دریا، یک رابطه مثبت و معنی­داری وجود داشت.
واژه گان کلیدی: گزنه، ارتفاع، خصوصیات مورفولوژی، فنل و فلاونوئید، HPLC.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول- مقدمه
فصل دوم- بررسی منابع
فصل سوم- مواد و روش­ها
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل چهارم- نتایج و بحث
فهرست مطالب
عنوان صفحه
منابع.............................................. 58
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
فهرست شكل ها
عنوان صفحه
1-1- مقدمه
گیاهان دارویی یکی از منابع غنی کشور است که امکان صادرات آن نیز وجود دارد. ایران از نظر آب و هوا در زمینه رشد گیاهان دارویی یکی از بهترین مناطق جهان محسوب می شود، به همین دلیل صادرات آن می تواند منبع بزرگی از درآمد برای کشور باشد (صمصام شریعت، 1382). بنابراین ضروریست تا با توجه به توان بالقوه بسیار خوب کشور در زمینه تنوع گیاهان دارویی، با شناخت گونه های گیاهی و دستیابی به اطلاعات لازم در مورد محل های رویش و خصوصیات بوم شناختی آن ها، گام های اساسی برای استفاده از اسانس های گیاهی و ترویج شیوه های اصولی بهره برداری از این گیاهان برداشته شود (حسنی، 1383).
گیاه دارویی به گیاهان و مشتقات آن ها گفته می شود که دارای مواد موثر مشخص است، در درمان بیماری یا پیشگیری از بروز آن مورد استفاده قرار می گیرد و نام آن گیاه در یکی از فارماکوپه های معتبر بین المللی ذکر شده باشد (دوازده امامی و مجنون حسینی، 1387).
فارماکوپه یک کتاب رسمی است که توسط دولت هر کشور و یا انجمن های پزشکی و داروسازی زیر نظر دولت به چاپ می رسد و حاوی حقایق علمی و اصول استاندارد سازی مواد دارویی از قبیل روش های جمع آوری مواد دارویی از منابع مختلف، آماده سازی، نگهداری، ترکیب و اختلاط داروهای مختلف و روش های اثبات آن ها می باشد. به علاوه این کتاب شامل دارو هایی با استعمال خارجی، نحوه نسخه ­نویسی، نحوه و مقدار تجویز دارو ها و اطلاعات کامل تهیه، ساخت و کاربرد داروهاست (دوازده امامی، 1382).
استفاده از گیاهان دارویی و فرآورده های حاصل از آن ها نقش این گیاهان را در چرخه اقتصادی پر اهمیت کرده است. به طوری که مصرف رو به ازدیاد آن ها تنها به کشور های در حال توسعه محدود نشده است، بلکه اخیراً در کشور های توسعه یافته نیز جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است. در اواخر قرن بیستم حجم مبادلات جهانی گیاهان دارویی به 200 میلیارد دلار بالغ گردیده است. بر اساس گزارش سازمان خوار و بار جهانی (FAO[1]) ارزش صادرات گیاهان دارویی در سال 1995 بالغ بر 880 میلیون دلار بوده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، حجم تجارت گیاهان دارویی تا سال 2050 بالغ بر 5 تریلیون دلار خواهد بود (امیدبیگی، 1384). در حالی که طی گزارشی میزان ارزش فروش گیاهان دارویی در ایران در سال 2000 میلادی تنها در حدود 37 میلیارد ریال برآورد شده است و این در حالی است که ایران جزء 8 کشور مهم دارای فلور متنوع گیاهان دارویی در دنیاست (قاسمی، 1389).
گزنه از مهمترین گیاهان دارویی است که از دوران ماقبل تاریخ نیز وجود داشته و مردم آن زمان از آن برای تغذیه استفاده می کردند و از خواص درمانی آن اطلاع داشته اند. از کاربرد های دارویی آن می توان به کاهش قند خون، کاهش التهاب آرتریت روماتید، درمان عفونت مثانه و مجاری ادراری، درمان پروستات و اکنه اشاره کرد (جولیا و همکاران، 2007).
1-2- بیان سوالات اصلی تحقیق
- تاثیر ارتفاع بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی (ریخت شناسی) گیاه گزنه چگونه است؟
- تاثیر ارتفاع بر میزان کل ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی اندام های گیاه گزنه چگونه است؟
- تاثیر ارتفاع بر میزان ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی نظیر اسید کلروژنیک، اسید کافئیک و روتین در اندام های مختلف گیاه گزنه چگونه است؟
1-3- فرضیه­ها
- عوامل محیطی روی میزان ترکیبات ثانویه گیاه گزنه موثر است.
- شرایط محیطی متنوع در زیستگاه های مختلف بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه تاثیر می گذارند.
- میزان ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی تحت تاثیر ارتفاع قرار دارد.
1-4- اهداف
- ارزیابی تاثیر اقلیم های مختلف بر صفات ریختی وعملکرد برخی مواد موثره گزنه.
- معرفی بهترین ارتفاع و اندام دارویی گزنه از نظر میزان ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
خصوصیات مورفولوژیکی


مواد ثانویه گیاه گزنه


word


دانلودپایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه