دانلود رایگان


دانلود منبع درس حقوق مالکیت فکری مقدمه ای بر - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود منبع درس حقوق مالکیت فکری مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی نوشته سید حسن میرحسینی منبع ورودی های 95 رشته حقوق دانشگاه پیام نور فصل اول و سوم

دانلود رایگان
دانلود منبع درس حقوق مالکیت فکری - مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی - میر حسینی - حقوق پیام نوردانلود منبع درس حقوق مالکیت فکری
مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی
نوشته سید حسن میرحسینی
منبع ورودی های 95 رشته حقوق دانشگاه پیام نور فصل اول و سوم شامل 92 صفحه با فرمت pdf

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
حقوق مالکیت فکری


حقوق مالکیت معنوی


حقوق پیام نور


میرحسینی


سیدحسن


دانلود کتاب پیام نور


ورودی 95


سیدحسن میرحسینی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود منبع درس حقوق مالکیت فکری - مقدمه ای بر حقوق مالکیت ... - داناکده

21 مارس 2018 ... دانلود منبع درس حقوق مالکیت فکریمقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی – میر حسینی
حقوق پیام نور. دانلود منبع درس حقوق مالکیت فکریمقدمه ای بر ...

شرکت بیمه – خازن

منبع درس حقوق مالکیت فکری - رشته حقوق پیام نور ... نور,حقوق مالکیت فکری,حقوق
مالکیت معنوی,خلاصه کتاب,خلاصه مقدمه ای بر حقوق مالکیت,دانلود جزوه,درس حقوق ...

ﺟﺰوه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ و ﺣﻘﻮق. ﺟﺰوه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ... ﻣﻘﺪﻣﻪ. : ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﺎ ﻫﯿﻤﯽ اﺳﺖ. ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دوﻟﺘﻬﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻫﺘﻤﺎم ورزﻧﺪ ،. هر. ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ... اي ﮐﻪ ﺑﻪ. ﻣﺜﺎﺑﻪ. ي ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در درون ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺗﻔﺎق
ﻣﯽ. اﻓﺘﺪ و از اﯾﺪه. ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درون ﺧﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺧﻠﻖ. ﻣﯽ ..... ﺗﻐﯿﯿﺮات. ﻇﻬﻮر ﮐﻨﺪ،. ﺧﺎﻟﻖ. اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻮاﻣﻊ.
ﺑﺸﺮي. را ﻻزﻣﻪ. ﺗﻐﯿﯿﺮات. ﻓﮑﺮي. واﻋﺘﻘﺎدي. آﻧﻬﺎ ﻣﯽ. داﻧﺪ .... دروﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و اﺣﺴﺎس ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ...

حمایت از حقوق مالکیت فکری و قرارداد لیسانس - پرتال جامع علوم انسانی

مقدمه مترجم. مفاد گزارش توسعه انسانی ۲۰۰۱ سازمان ملل تهیه شده توسط سط برنامه.
توسعه سازمان ... اجرا و تنفيذ حقوق مالکیت فکری فشار شدیدی بر منابع محدود ...
قراردادهای انتقال تکنولوژی میتواند گزینه ای متفاوت و جذاب باشد و البته نه بهترین
گزینه.

آیین نامه حقوق مالکیت معنوی بین المللی منابع دیجیتالی

مقدمه دریافت فایل PDF ... حقوق مالکیت معنوی (IPR)، به طور گسترده ای، حقوق ایجاد
شده برای سازندگان و صاحبان آثار است که نتیجه خلاقیت فکری انسان است. ...
کتابخانه ی دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی بابل و کاربران آن، حق بازنشر منابع ...
امکان دانلود و پرینت قسمتی از کتاب الکترونیک، به منظور اهداف آموزشی و پژوهشی
مجاز است.

لیست کتابها - فروشگاه اینترنتی کتاب های حقوقی دوراندیشان

کمک حافظه حقوق مدنی 2 ( اموال و مالکیت ), دکتر مهدی فلاح خاریکی, 12,000 تومان,
موجود ... پرسش های چهارگزینه ای آیین دادرسی کیفری (عظیم زاده ), دکتر شادی عظیم
زاده با همکاری ..... مقدمه حقوق تجارت (کاویانی), دکترکورش کاویانی- دانشیار دانشگاه
علامه ...

دانلود تحقیق درباره تحلیل حقوقی مالکیت فکری در ایران و به ... - مقاله جو

از آغاز زندگی بشر، تا دوران تکامل اولیه ای که به تولد مفاهیمی چون «حق، مالکیت، و..»
منتهی ... دانلود تحقیق درباره تحلیل حقوقی مالکیت فکری در ایران و به صورت عام ...
در منابع موجود از زمان دقیق تولد تئوریک مالکیت فکری، اطلاعات خاصی دیده نشد.

دانلود منبع درس حقوق مالکیت فکری - مقدمه ای بر حقوق ... - فایل شاپ

4 روز پیش ... دانلود منبع درس حقوق مالکیت فکری - مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی - میر حسینی -
حقوق پیام نور.

مشاهده مقاله | حقوق مالکیت ادبی و هنری

مالکیت فکری بر مبنای مصادیق مورد حمایت، به دو بخش «مالکیت ادبی - هنری» و ...
اثر مورد نظر در حقوق مالکیت ادبی و هنری شامل آثار نوشتاری، آثار سمعی و بصری، ...
آثار نوشتاری، موسیقایی و هنرهای تجسمی و همچنین برنامه های رایانه ای و پایگاه‌های ....
طرح درس. منابع پیشنهادی هشتمین مسابقه ملی-عناوین کلی. نویسندگان. حسن علم خواه.

مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی - آژانس کتاب

کتاب مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی نوشته دکتر سید حسن میرحسینی، توسط نشر
میزان منتشر شده است.

اصل مقاله (226 K) - فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات

مقررات سازمان جهانی تجارت از جمله در زمینه حقوق مالکیت فکری است. ... یا جانبی،
حقوق اجاره ای، حق انتفاع پدیدآورندگان از فروش مجدد، نحوه شناسایی .... در نقل مفاد
موافقت نامه تریپس، با قدری جرح و تعدیل، از منابع زیر استفاده شده است: سازمان
جهانی ...

اصل مقاله - مطالعات رسانه ای

13 ا کتبر 2011 ... ﺣﻖ ﻣﺆﻟﻒ، ﮐﭙﯽ راﯾﺖ، ﺣﻖ ﻣﺆﻟﻒ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﺠﯿﺘﺎل. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. : 21 ... ﺎي ﻓﮑﺮي
ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﺻـﻮرت دﯾﺠﯿﺘـﺎﻟﯽ و از ﻃﺮﯾـﻖ ﺷـﺒﮑﻪ. ﻫـﺎي. دوﺳﻮﯾﻪ اﻣﮑﺎن. ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ .... ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﯾﭙﺲ ﮐﻪ
درﺑﺎره ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮي ﺳﻨﺪ ﭘﺎرﯾﺲ در. ﻣﯿﺜﺎق ﺑﺮن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ...

بسمه تعالي آئین نامه رعایت و حمایت از حقوق مالکیت معنوی بین المللي منا

آئین نامه رعایت و حمایت از حقوق مالکیت معنوی بین المللی منابع الکترونیکی ...
مقدمه: دارایی های انسان را به دو دسته کلی ملموس و قابل مشاهده، و ناملموس و غیر قابل
مشاهده می ... غیرمجاز مسئله ای اساسی است که مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته
است. ... الف- بر اساس توافق في مابین دانشگاه و ناشران ، دانلود سیستماتیک (دانلود
کل یک ...

دانلود مقاله حقوق مالکیت معنوی | ایلرنیکا

دانلود مقالات حقوق مالکیت معنوی با عنوان ترجمه شده؛ دانلود دهها مقاله جدید دسته بندی ...
طریق دکمه "سفارش ترجمه تخصصی" ثبت کنید و ترجمه ای تخصصی با کیفیت
عالی ... نوآوری باز در خدمات: منابع دانش، حقوق مالکیت معنوی و بین المللی سازی (
2015).

منبع درس حقوق مالکیت فکری – رشته حقوق پیام نور – مگابایت

حسن میرحسینی,حقوق پیام نور,حقوق دانشگاه پیام نور,حقوق مالکیت فکری,حقوق
مالکیت معنوی,خلاصه کتاب,خلاصه مقدمه ای بر حقوق مالکیت,دانلود جزوه,درس حقوق ...

دکتر علی جعفری

لینک دانلود بخش های مریوطه از منابع فوق در زیر آمده است: .... در ادامه گزیده ای از سایت
های حقوقی و فقهی که می توانید در تحقیقات به آنها رجوع کنید می آید. آنرا از آدرس زیر
داتلود ... قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد - درس ضمانت اجرای مالکیت فکری.
منابع درس ...... میرحسینی، سیدحسن، مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی، تهران، میزان،
1385.

دانلود تحقیق درباره تحلیل حقوقی مالکیت فکری در ایران و به ... - مقاله جو

از آغاز زندگی بشر، تا دوران تکامل اولیه ای که به تولد مفاهیمی چون «حق، مالکیت، و..»
منتهی ... دانلود تحقیق درباره تحلیل حقوقی مالکیت فکری در ایران و به صورت عام ...
در منابع موجود از زمان دقیق تولد تئوریک مالکیت فکری، اطلاعات خاصی دیده نشد.

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال اول 94-93 پیام نور با ...

7 ژوئن 2015 ... تمام نمونه سوالات به صورت فایل پی دی اف می باشد که برای استفاده از آنها باید برنامه
ای را جهت باز کردن فایلهای پی دی اف – PDF – داشته ... دانلود رایگان نمونه سوالات
پیام نور رشته حقوق با جواب ... مقدمه علم حقوق, Download ... حقوق مدنی 2 اموال و
مالکیت, Download ... لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول 98-97.

نتایج جستجو برای «جزوه مالکیت فکری میر حسینی» - معرف فایل

جزوه حقوق مالکیت فکری در ۲۲ صفحه همراه با نمونه سوالات تابستان ۹۶ ویژه
دانشجویان پیام نور و سایر دانشگاه هااین جزوه از کتاب مقدمه ای بر مالکیت معنوی دکتر
میر ...

خلاصه کتاب مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی - فیلم - آکاایران

دانلود جزوه کتاب مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی. کیفیت این فایل بسیار خوب می
باشد و شما دوستان عزیز تنها با چند کلیک بلافاصله را دریافت کنید لینک دانلود ...

مقدمه ای برحقوق مالکیت معنوی (مالکیت فکری/میرحسینی/میزان ...

11 آوريل 2015 ... فروشگاه کتاب مژده - نام کتاب:مقدمه ای برحقوق مالکیت معنوی (مالکیت ... انتشار:
1393، نوبت چاپ:4، قیمت:200000 ریال، دسته بندی:حقوقي(کتب مرجع)

دانلود کتاب حقوق فناوری اطلاعات مقدمه ای بر حقوق تجارت الکترونیک ...

26 ا کتبر 2013 ... در جلد یکم از این مجموعه کلیات حقوق فناوری اطلاعات با تکیه بر حقوق ... در حوزه
حقوق فناوری اطلاعات از جمله جرایم رایانه ای، حقوق مالکیت فکری و ...

منبع درس حقوق مالکیت فکری – رشته حقوق پیام نور – مگابایت

حسن میرحسینی,حقوق پیام نور,حقوق دانشگاه پیام نور,حقوق مالکیت فکری,حقوق
مالکیت معنوی,خلاصه کتاب,خلاصه مقدمه ای بر حقوق مالکیت,دانلود جزوه,درس حقوق ...

دانلود منبع درس حقوق مالکیت فکری - مقدمه ای بر ... - تابلوساز پرنیان

21 جولای 2018 ... دانلود منبع درس حقوق مالکیت فکریمقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی – میر حسینی
حقوق پیام نور ... منبع ورودی های 95 رشته حقوق دانشگاه پیام نور

منبع درس حقوق مالکیت فکری – رشته حقوق پیام نور – مگابایت

حسن میرحسینی,حقوق پیام نور,حقوق دانشگاه پیام نور,حقوق مالکیت فکری,حقوق
مالکیت معنوی,خلاصه کتاب,خلاصه مقدمه ای بر حقوق مالکیت,دانلود جزوه,درس حقوق ...

مقدمه ای بر انواع Pdf مکانیک فرزکاری - سنگ شکن و میلز

دانلود ترجمه مقاله مقدمه ای بر زیرسیستم چندرسانه ای پروتکل . دانلود پروژه مقدمه ای
بر ... عنوان فایل : کتاب PDF حقوق مالکیت فکری (مقدمه ای بر حقوق . کتاب pdf حقوق
...

مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی :: فروشگاه اینترنتی برترین ها

دانلود منبع درس حقوق مالکیت فکری - مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی - میر حسینی -
حقوق پیام نور ... منبع ورودی های 95 رشته حقوق دانشگاه پیام نور. فصل اول و سوم.

خرید اینترنتی کتاب مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی - بانک کتاب ...

خرید آنلاین کتاب از بانک کتاب یکتابوک، سفارش کتاب مقاطع مختلف تحصیلی
از ناشرین برجسته کشور. خرید اینترنتی کتاب دانشگاهی + کتاب مذهبی + کتاب ...

مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی - آژانس کتاب

کتاب مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی نوشته دکتر سید حسن میرحسینی، توسط نشر
میزان منتشر شده است.

خلاصه کتاب مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی - فیلم - آکاایران

دانلود جزوه کتاب مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی. کیفیت این فایل بسیار خوب می
باشد و شما دوستان عزیز تنها با چند کلیک بلافاصله را دریافت کنید لینک دانلود ...

مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی – میر حسینی - موضوع دانلود ...

14 نوامبر 2017 ... از کادر موجود در زیر می توانید فایل ” دانلود منبع درس حقوق مالکیت فکریمقدمه ای
بر حقوق مالکیت معنوی – میر حسینی – حقوق پیام نور ” را دانلود ...

اصل مقاله - پژوهش حقوق عمومی - دانشگاه علامه طباطبائی

اي از ﻓﻦ. آوري. ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻓـﺰاﯾﺶ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري، رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ رﻓﺎه
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑـﺎوﺟﻮداﯾﻦ، ... ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﺟﺰاي ﺳﺎزﻧﺪة آن ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اوﻟﯿﮥ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﭽﻮن
ﺧﻮراك،. ﭘﻮﺷﺎك، دارو، ﻣﺴﮑﻦ و اﻧﺮژي اﺳﺖ ... ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ، ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪة ﻣﺤﺼﻮل ﻓﮑﺮي را ﺑﻪ
رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ.

Page 1 آیین نامه رعایت و حمایت از حقوق مالکیت معنوی بین المللی ...

آیین نامه رعایت و حمایت از حقوق مالکیت معنوی بین المللی منابع دیجیتال. مقدمه: ا. *.
مالکیت فکری ترجمه ای از اصطلاح. است، که برخی از حقوقدانها از آن با تعبیر.

تحقیق آماده در مورد مالكيت فكري و معنوي | دانلود نما

دانلود مستقیم “تحقیق آماده در مورد مالكيت فكري و معنوي” | دسته “علوم انسانی” | ارائه
شده در دانلود نما ... منابع 21. مقدمه : اين نوع از مالكيت در دو شكل عمده مورد بحث قرار
مي‌گيرد كه هركدام ... امروزه در حقوق هر چند مختصر ولي با دقت به تك‌تك اين شاخه‌ها و
متفرعات آنها .... کتاب مقدمه ای بر کنترل کیفیت آماری مونتگمری – ویرایش هفتم (
2013) ...

خرید کتاب مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی ~سیدحسن میرحسینی - نشر ...

6 فوریه 2013 ... مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی ~سیدحسن میرحسینی - نشر میزان - بزرگترین
فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران - خرید و ارسال کتاب.

کتاب حقوق مالکیت معنوی – شیمی فول

حسن میرحسینی,حقوق پیام نور,حقوق دانشگاه پیام نور,حقوق مالکیت فکری,حقوق
مالکیت معنوی,خلاصه کتاب,خلاصه مقدمه ای بر حقوق مالکیت,دانلود جزوه,درس حقوق ...

آینده سازان ایران زمین - دانلود منبع درس حقوق مالکیت فکری - مقدمه ای ...

فروشگاه دانلود ، دانلود کتاب ، فایل جزوه آینده سازان ایران زمین , آینده سازان ایران
زمین ... دانلود منبع درس حقوق مالکیت فکری - مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی - میر ...

دانلود منبع درس حقوق مالکیت فکری - مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی ...

25 جولای 2017 ... دانلود مقالات و نمونه سوالات روانشناسی - دانلود مقاله ، پایان نامه ... دانلود منبع درس
حقوق مالکیت فکری - مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی - میر حسینی ...

دانلود منبع درس حقوق مالکیت فکریمقدمه ای بر حقوق مالکیت ... - reydl

3 ا کتبر 2018 ... دانلود منبع درس حقوق مالکیت فکری مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی نوشته سید حسن
میرحسینی منبع ورودی های 95 رشته حقوق دانشگاه پیام نور فصل ...

دانلود منبع درس حقوق مالکیت فکری - مقدمه ای بر ... - تابلوساز پرنیان

21 جولای 2018 ... دانلود منبع درس حقوق مالکیت فکریمقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی – میر حسینی
حقوق پیام نور ... منبع ورودی های 95 رشته حقوق دانشگاه پیام نور

دانلود کتاب مقدمه ای بر حقوق تجارت الکترونیک (جلد اول) - قضاوت آنلاین

30 دسامبر 2015 ... نام: حقوق فناوری اطلاعات؛ مقدمه ای بر حقوق تجارت الکترونیکی (مطالعه ... در حوزه
حقوق فناوري اطلاعات از جمله جرايم رايانه اي، حقوق مالكيت فكري و ...

حقوق رشته - سرفصل رشته ها

بـرنـامــه درســي. بازنگری شده. دوره کارشناسي. رشته. حقوق. گـروه: علـوم انسانـي ......
حقوق تجارت ). (1. 39. حقوق فض. ای مجازی. 9. √. 23. -. ندارد. 31. داوری بین المللی. 9.
√. 23 .... ارزشيابی: منابع. فارسی. : -. جعفری لنگرودی، محمد جعفر،. مقدمه عمومی علم
حقوق ..... مالکیت. های فکری صنعتی، حق اختراع، ط. رح. ها و ترسیمات منفی، دانش
منفی.

مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی – میر حسینی - موضوع دانلود ...

14 نوامبر 2017 ... از کادر موجود در زیر می توانید فایل ” دانلود منبع درس حقوق مالکیت فکریمقدمه ای
بر حقوق مالکیت معنوی – میر حسینی – حقوق پیام نور ” را دانلود ...

منبع درس حقوق مالکیت فکری – رشته حقوق پیام نور – سیستم پروژه

حسن میرحسینی,حقوق پیام نور,حقوق دانشگاه پیام نور,حقوق مالکیت فکری,حقوق
مالکیت معنوی,خلاصه کتاب,خلاصه مقدمه ای بر حقوق مالکیت,دانلود جزوه,درس حقوق ...

حذفیات دروس حقوق پیام نور سال 96 - 97 - مشاوره حقوقی

لیست منابع دروس و همچنین حذفیات دانشگاه پیام نور برای ورودی های 95 به بعد در سال
جاری 1396 به شرح ذیل می یاشد: برای دانلود کل منابع به انتهای صفحه مراجعه نمایید.
... متون حقوقي( ٢)حقوق جزايي, A LEVEL AND ASLEVEL LAW, درس ھاي 13 ، 14 ، 15 و
١۶ ... سازمان ھاي بين المللي, از ابتداي کتاب تا ابتداي سازمانھاي منطقه اي مطالعه.

دانلود کتاب مقدمه ای بر حقوق تجارت الکترونیک (جلد اول) - قضاوت آنلاین

30 دسامبر 2015 ... نام: حقوق فناوری اطلاعات؛ مقدمه ای بر حقوق تجارت الکترونیکی (مطالعه ... در حوزه
حقوق فناوري اطلاعات از جمله جرايم رايانه اي، حقوق مالكيت فكري و ...

دانلود بررسي مالكيت فكري و مسائل حقوقی مرتبط با آن – نرم افزار

دانلود بررسي مالكيت فكري و مسائل حقوقی مرتبط با آن. مقدمه: الف) بيان مسأله: ... ای
دانلود مقاله ارائه ساختاری جدید برای حافظه نهان در پردازنده های بسا هسته ای چکیده ....
بنام قرضه مورد نظر در طراحي آبخيزداري عمدتا شامل منابع سنگي و خاكي است كه در
اجراي ...

آيين نامه مالكيت معنوي منابع

آئین نامه رعایت از حقوق مالکیت معنوی در استفاده از منابع الکترونیکی. مقدمه: ...
دارويي، گايدلاين ها( راهنماهاي پزشکي)، چندرسانه اي ها، تصوير، فايل ويدئويي و . ...
الف- بر اساس توافق فی مابین دانشگاه و ناشران ، دانلود سیستماتیک (دانلود کل یک
...

اصل مقاله - پژوهش حقوق عمومی - دانشگاه علامه طباطبائی

اي از ﻓﻦ. آوري. ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻓـﺰاﯾﺶ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري، رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ رﻓﺎه
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑـﺎوﺟﻮداﯾﻦ، ... ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﺟﺰاي ﺳﺎزﻧﺪة آن ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اوﻟﯿﮥ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﭽﻮن
ﺧﻮراك،. ﭘﻮﺷﺎك، دارو، ﻣﺴﮑﻦ و اﻧﺮژي اﺳﺖ ... ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ، ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪة ﻣﺤﺼﻮل ﻓﮑﺮي را ﺑﻪ
رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ.

شرکت بیمه – خازن

منبع درس حقوق مالکیت فکری - رشته حقوق پیام نور ... نور,حقوق مالکیت فکری,حقوق
مالکیت معنوی,خلاصه کتاب,خلاصه مقدمه ای بر حقوق مالکیت,دانلود جزوه,درس حقوق ...

حذفیات دروس حقوق پیام نور سال 96 - 97 - مشاوره حقوقی

لیست منابع دروس و همچنین حذفیات دانشگاه پیام نور برای ورودی های 95 به بعد در سال
جاری 1396 به شرح ذیل می یاشد: برای دانلود کل منابع به انتهای صفحه مراجعه نمایید.
... متون حقوقي( ٢)حقوق جزايي, A LEVEL AND ASLEVEL LAW, درس ھاي 13 ، 14 ، 15 و
١۶ ... سازمان ھاي بين المللي, از ابتداي کتاب تا ابتداي سازمانھاي منطقه اي مطالعه.

منبع درس حقوق مالکیت فکری – رشته حقوق پیام نور – خازن

29 آوريل 2018 ... حسن میرحسینی,حقوق پیام نور,حقوق دانشگاه پیام نور,حقوق مالکیت فکری,حقوق
مالکیت معنوی,خلاصه کتاب,خلاصه مقدمه ای بر حقوق مالکیت,دانلود ...