دانلود رایگان


ارائه راهکاری برای انتخاب و اولویت‌دهی موارد - دانلود رایگاندانلود رایگان در فاز توسعه و نگهداري نرم‌افزار بـراي رفـع خطاهـاي موجـود در نرم‌افزار و همچنین پیاده‌سازی تغييراتي كه در برنامـه ایجادشده است، متناوبا نرم‌افزار اصلاح می

دانلود رایگان
ارائه راهکاری برای انتخاب و اولویت‌دهی موارد تست رگرسیون مبتنی بر رهیافت ژنتیک WORDچکیده
واژه های کلیدی: آزمون رگرسیون نرم افزار، انتخاب موارد آزمون، اولویت دهی موارد آزمون، اولویت دهی مبتنی بر پیشینه، آگاه از هزینه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل 1: مقدمه1
1-1- هدف2
1-2- انگیزه3
1-3- مروری بر روش های ارائه شده4
1-4- نوآوری بر روش های ارائه شده5
1-5- رئوس مطالب سایر فصل ها6
فصل 2: اصول و مبانی نظری و پیشینه تحقیق7
2-1- مقدمه8
2-2- تعاریف اصول و مبانی نظری9
2-2-1- فرایند آزمون نرم افزار9
2-2-2- الگوریتم ژنتیک17
2-3- مروری بر ادبیات آزمون25
2-3-1- آزمون رگرسیون نرم افزار25
2-3-2- آزمون مجدد کامل26
2-3-3- آزمون رگرسیون انتخابی27
2-3-4- کاهش مجموعه آزمون33
2-3-5- اولویت دهی موارد آزمون34
2-3-6- کارهای پیشین40
2-4- نتیجه گیری61
فصل 3: روش پیشنهادی63
3-1- مقدمه64
3-2- ایده عملکرد و ایرادات روش انتخاب و اولویت دهی موجود65
3-2-1- روش پیشنهادی67
3-3- نتیجه گیری80
فصل 4: نتایج و تفسیر آن ها82
4-1- مقدمه83
4-2- متریک ارزیابی83
4-3- شرح آزمایش ها85
4-4-تحلیل نتایج86
4-5- نتیجه گیری89
فصل۵: جمع بندی و پیشنهادها91
۵-1- مقدمه92
5-2- یافته ها و دستاوردهای تحقیق93
5-4- پیشنهادها94
مراجع95
پیوست99
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل (2-1): دسته بندی تکنیک های آزمون نرم افزار ازنظر کاربرد [19] 13
شکل (2-2): چرخه نگهداری و آزمون رگرسیون ]62[26
شکل (2-3): ارتباط بین کلاس های آزمون [26]28
شکل (2-4): مجموعه آزمون با اطلاعات تشخیص خطا واضح است که اجرای مورد آزمون C و بعدش E سودمندتر است [38]35
شکل (2-5): فلوچارت الگوریتم ژنتیک با استفاده از تکامل برای انتخاب زیرمجموعه جهش و مورد آزمون]50[ 43
شکل (2-6) الگوریتم اولویت دهی GA ]54[ 52
شکل (2-7) الگوریتم برای محاسبه مقدار پیشینه ]58[ 56
شکل (3-1) نمونه ی از کروموزوم70
شکل (3-2) شبه کد الگوریتم پیشنهادی71
شکل (3-3) شبه کد تولید زیرمجموعه مورد آزمون در الگوریتم ژنتیک72
شکل (3-4) شبه کد تولید جمعیت اول در الگوریتم ژنتیک73
شکل (3-5) شبه کد انتخاب والد در الگوریتم ژنتیک74
شکل (3-6) شبه کد ترکیب در الگوریتم ژنتیک75
شکل (3-7) نمونه از کاربرد ترکیب در الگوریتم ژنتیک76
شکل (3-8) شبه کد جهش در الگوریتم ژنتیک76
شکل (3-9) نمونه ی از کاربرد جهش در الگوریتم ژنتیک77
شکل (3-10) مروری بر روش پیشنهادی78
شکل (4-1): روند بهبود معیار APFDc در هر بار اجرای الگوریتم ژنتیک86
شکل (4-2) مقایسه روش پیشنهادی ازنظر APFDc 87
شکل (4-3) مقایسه روش پیشنهادی ازنظر APFD 88
شکل (4-4) تأثیر اعمال محدودیت روی روش پیشنهادی با معیار APFDc 88
شکل (4-5) تأثیر اعمال محدودیت روی روش پیشنهادی با معیار APFD 89
عنوان صفحه
جدول (3-1) نمونه ای از موارد آزمون و خطاهای شناسایی شده و هزینه و پوشش 79
جدول(3-2) ترتیب انتخاب موارد آزمون و اجرای آزمون رگرسیون79
جدول( 3-3) نمونه ی از خطا و دشواری خطا80


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


قرارگاه فرهنگ نباید با مدیریت سیاسی اداره شود | وب سایت مهندس علي ...

20 نوامبر 2012 ... ... کارهای پژوهشی و برخی موارد مشاوره ای پرداخته است در همین خصوص گفتگویی ...
واقع از سطح راهبردی به سطح عملیاتی می آیند، و ارائه راهکارهای عملیاتی می دهند. ... راه
حل های مختلف را دریابیم و از بین آنها بهترین راه حل را انتخاب کنیم. ... آیا کسی هست
که اولویت دهی در برنامه های فرهنگی متناسب با تهدیدات استانی کند؟

مرداد 1395 - بانک کارآفرین

این بحران بود، ارائه نمود و آن را به عنوان یک استاندارد برای سیستم بانکی معرفی
نمود. در کشور ما نیز .... وی در بخش دیگری از سخنانش به تبیین راهکارهای افزایش
بهره وری ... درآمد، عدم تبعیض و امکان ارتقای ش غلی از جمله مهم ترین مواردی ..... عضو
هیأت مدیره انتخاب شود. .... است که بیانگر توجه و اولویت دهي به تامین منابع براي این
.

هیأت مرکزی گزینش وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی - معیارهای ...

15ـ رويه گزينش كارمندان، ايالات متحده آمريكا (راه‌كارهاي واحد) ... تعيين مراجع رسيدگي
به صلاحيت افراد، ملاكها و حوزه‌هاي بررسي به منظور انتخاب كاركنان توانا و ..... در همه
موارد، ارزيابي بر اساس مداركي است كه در ابتدا براي استخدام ارائه شده است. ......
برنامه‌ريزي و سازماندهي: اولويت‌دهي و نظم‌دهي مؤثر به وظايف؛ به كارگيري رهيافت
قاعده‌مند به ...

شبکه های کامپیوتری و امنیت مراکز داده - اندیشه نگار پارس

اندیشه نگار پارس ارائه مشاوره، خدمات، ارائه راهکار و تأمین تجهیزات فناوری، طراحی،
پردازشی، ... در همين رابطه ضروري است تا موارد زير با دقت كافي بررسي و پاسخ داده
شود: ... بخش هاي اين مقوله را تشكيل مي دهد، موضوع انتخاب شركتي توانمند، امين و با
تجربه است. ... آنالیز و اولویت دهی به اتفاقات و رویداد های مربوط به نقاط حساس و
کلیدی.

سرویس دهندگان نرم افزارهای مراکز تماس - دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران

22 آوريل 2015 ... Contact center در ارائه خدمات شهری و اجتماعی بویژه برای فرهنگ سازی در زمینه ... اما
همه سازمان در این مسیر موفق نبوده اند زیرا چگونگی انتخاب ،پیاده سازی و ... (شایان
توجه است که پیاده سازی موارد زیر به زیرساخت ها و امکانات موجود ... BrightPattern ارائه
دهنده راهکار نسل بعدی مرکز تماس که در فضای ابری میزبانی می شود.

هیأت مرکزی گزینش وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی - معیارهای ...

15ـ رويه گزينش كارمندان، ايالات متحده آمريكا (راه‌كارهاي واحد) ... تعيين مراجع رسيدگي
به صلاحيت افراد، ملاكها و حوزه‌هاي بررسي به منظور انتخاب كاركنان توانا و ..... در همه
موارد، ارزيابي بر اساس مداركي است كه در ابتدا براي استخدام ارائه شده است. ......
برنامه‌ريزي و سازماندهي: اولويت‌دهي و نظم‌دهي مؤثر به وظايف؛ به كارگيري رهيافت
قاعده‌مند به ...

سيستم مديريت امنيت اطلاعات - ثامن ارتباط عصر

در نتيجه دو مشکل عمده در پياده‌سازي راهکارهاي صرفاً فني به شرح ذيل شناسايي شد: ...
امنيت اطلاعات با استفاده از ابزار به دليل در نظر نگرفتن موارد انساني، غير فني و ...
تعامل اين سه وجه مي‌تواند فاکتورهاي به شرح ذيل را به سازمان‌ها ارائه نمايد: .... جزئي از
الزامات استاندارد ISMS هستند راهکارهاي فني اگر درست انتخاب شوند و در جايگاه ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر | صحافی ایزوتایپ | Pulse ...

11 آگوست 2016 ... پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزار ارائه راهکاری برای انتخاب و اولویت‌دهی
موارد تست رگرسیون مبتنی بر رهیافت ژنتیک ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر | صحافی ایزوتایپ | Pulse ...

11 آگوست 2016 ... پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزار ارائه راهکاری برای انتخاب و اولویت‌دهی
موارد تست رگرسیون مبتنی بر رهیافت ژنتیک ...

سيستم مديريت امنيت اطلاعات - ثامن ارتباط عصر

در نتيجه دو مشکل عمده در پياده‌سازي راهکارهاي صرفاً فني به شرح ذيل شناسايي شد: ...
امنيت اطلاعات با استفاده از ابزار به دليل در نظر نگرفتن موارد انساني، غير فني و ...
تعامل اين سه وجه مي‌تواند فاکتورهاي به شرح ذيل را به سازمان‌ها ارائه نمايد: .... جزئي از
الزامات استاندارد ISMS هستند راهکارهاي فني اگر درست انتخاب شوند و در جايگاه ...

مرداد 1395 - بانک کارآفرین

این بحران بود، ارائه نمود و آن را به عنوان یک استاندارد برای سیستم بانکی معرفی
نمود. در کشور ما نیز .... وی در بخش دیگری از سخنانش به تبیین راهکارهای افزایش
بهره وری ... درآمد، عدم تبعیض و امکان ارتقای ش غلی از جمله مهم ترین مواردی ..... عضو
هیأت مدیره انتخاب شود. .... است که بیانگر توجه و اولویت دهي به تامین منابع براي این
.

کد 3369 - بانک مالياتی ايران- تصویب نامه، بخشنامه و...

موضوع: اشخاص مشمول آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی ...
قانون مالیات‌های مستقیم به تهیه و ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان و همچنین عدم
تکلیف ..... درآمد ابرازی اعضاء‌باشد- به استثنای مواردی که به عنوان نمونه انتخاب شده
و برابر مقررّات ..... فصل هفتم اولویت‌دهی به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و سایر
حمایت‌ها.

ارائه راهکاری برای انتخاب و اولویت‌بندی موارد تست رگرسیون مبتنی ...

امروزه یکی از چالش‌های تولید نرم‌افزار جدید، نحوه ارزیابی و تست آن است. از میان
پرکاربردترین تستها می توان، تست رگرسیون را نام برد که به خاطر استفاده از ...

Archive of SID

راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ ﺷﺪ. ن اﻳﻦ ﻧﻈﺎم در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ . اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ... از اﻳﻦ رو،
اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ راه ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﺑـﺮاي اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﺪﻳﺮان و ﺗـﺸﺨﻴﺺ و ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪن ... ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺳﺖ .... ه ﺑﺮ
ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻲ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ داري ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ..... اوﻟﻮﻳﺖ دﻫﻲ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻇﺎﻫﺮي ﻓﺮد در اﻧﺘﺨﺎب و
اﻧﺘﺼﺎب.

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

انتخاب رشته كنيم. .... برخالف موارد گفته شده اگر ... از مدل سازی دیجيتالی انسان و
ارائه راهکارهای ارگونوميکی ... بررسی اولویت دهی به ارگونومی در تصميم گيری های.

داونلود - Joint Anti-Corruption Monitoring and Evaluation Committee

29 دسامبر 2015 ... با وجود وعده های انتخاباتی توسط هر دو رهبر در راستای اولویت دهی امر ... از سویی، همزمان
با کاهش کمک های بین المللی، افزایش مهاجرت از راه های قانونی و .... کمیته نظارت و
ارزیابی پس از بررسی 22 برنامه ارائه شده، نارسایی های متعددی ..... ارزیابی آسیب
پذیری های معروض به فساد اداری و شناسائی موارد مشخص فساد در پروسه.

نتایج یک پژوهش برای اصلاح ساختار اقتصادکلان ایران :بسته سه زمانه ...

25 ژانويه 2015 ... انحراف سیاست‌ها و لزوم اولویت‌دهی به تورم ... بر این اساس، پژوهش ارائه شده توضیح
می‌دهد که برای حل نارسایی‌های ... در انتخاب اهداف» را هم علاوه‌بر «خودمختاری در انتخاب
ابزارها» (امری که این تحقیق به آن استقلال نسبی می‌گوید) به رسمیت می‌شناسد. ...
اعلام شده نیز، راهکاری برای محدودکردن استفاده سیاست‌گذار پولی است».

های کامپیوتری، سازی شبکه طراحی و پیاده مخابراتی و امنیت ... - کی پاد

فراهم آوردن بستری مناسب جهت ارائه راهکارهای جامع امنیتی، سیستم. های مدرن. زیرساخت
مراکز ..... موارد. ی. مانند. Advance access, distribution and core layer design ..... ری.
ی. موثر واقع گردد. انتخاب vendor. مناسب:انتخاب محصول مناسب و با ک. فی. ی. ت. جزئ
.... تمامی حوادث امنیتی را کشف و اولویت دهی کرده، سطح ریسک و دارایی. هایی را که ...

سند جامع توسعه هوافضای کشور

اکتساب و توسعه فناوری، فعاليت های صنعتی و ارائه خدمات. را در بر می .... در اين
راستا موارد ... اولويت دهی به راهکارهای ميان بر و بديع و توسعه .... انتخاب وزير(؛. 4.

حمل و نقل ریلی, تکنولوژی و توسعه پایدار

اعمال سیاست های محض و بسته کنترلی بر ارائه کننده خدمات به جهت کاهش هزینه .... حمل
و نقل ریلی برای برون رفت از چالش های پیش رو راهی جز توجه به مولفه های اقتصادی
ندارد. ... وزیر محترم , انتخاب با شماست کار آسان را انتخاب کنید که همان ادامه سیاست ها
و ..... مبانی اقتصادی در اولویت دهی به پروژه های توسعه شبکه ریلی و مواردی از این
دست ...

شبکه های کامپیوتری و امنیت مراکز داده - اندیشه نگار پارس

اندیشه نگار پارس ارائه مشاوره، خدمات، ارائه راهکار و تأمین تجهیزات فناوری، طراحی،
پردازشی، ... در همين رابطه ضروري است تا موارد زير با دقت كافي بررسي و پاسخ داده
شود: ... بخش هاي اين مقوله را تشكيل مي دهد، موضوع انتخاب شركتي توانمند، امين و با
تجربه است. ... آنالیز و اولویت دهی به اتفاقات و رویداد های مربوط به نقاط حساس و
کلیدی.

Untitled - شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

مطالبه جدی اجر ای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و پایش و گز ارشگری موارد عدم
توجه و .... اســفندماه امســال و در آخریــن روزهــای ســال در کنــار هــم و بــا رای و انتخــاب
آگاهانــه ..... بهبـود فرآیندهـای اجرایـی و تقویـت ارتباطـات و ارائـه اطاعـات اعضـا را در
کسـب و ... راهـکار همپوشـانی و هـم افزایـی واردات و صنعـت در حـوزه سـامت، اصـاح نظـام ...

های کامپیوتری، سازی شبکه طراحی و پیاده مخابراتی و امنیت ... - کی پاد

فراهم آوردن بستری مناسب جهت ارائه راهکارهای جامع امنیتی، سیستم. های مدرن. زیرساخت
مراکز ..... موارد. ی. مانند. Advance access, distribution and core layer design ..... ری.
ی. موثر واقع گردد. انتخاب vendor. مناسب:انتخاب محصول مناسب و با ک. فی. ی. ت. جزئ
.... تمامی حوادث امنیتی را کشف و اولویت دهی کرده، سطح ریسک و دارایی. هایی را که ...

های کامپیوتری، سازی شبکه طراحی و پیاده مخابراتی و امنیت ... - کی پاد

فراهم آوردن بستری مناسب جهت ارائه راهکارهای جامع امنیتی، سیستم. های مدرن. زیرساخت
مراکز ..... موارد. ی. مانند. Advance access, distribution and core layer design ..... ری.
ی. موثر واقع گردد. انتخاب vendor. مناسب:انتخاب محصول مناسب و با ک. فی. ی. ت. جزئ
.... تمامی حوادث امنیتی را کشف و اولویت دهی کرده، سطح ریسک و دارایی. هایی را که ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر - خرید پایان نامه ارشد

6 مه 2016 ... پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزار ارائه راهکاری برای انتخاب و اولویت‌دهی
موارد تست رگرسیون مبتنی بر رهیافت ژنتیک ...

داونلود - Joint Anti-Corruption Monitoring and Evaluation Committee

29 دسامبر 2015 ... با وجود وعده های انتخاباتی توسط هر دو رهبر در راستای اولویت دهی امر ... از سویی، همزمان
با کاهش کمک های بین المللی، افزایش مهاجرت از راه های قانونی و .... کمیته نظارت و
ارزیابی پس از بررسی 22 برنامه ارائه شده، نارسایی های متعددی ..... ارزیابی آسیب
پذیری های معروض به فساد اداری و شناسائی موارد مشخص فساد در پروسه.

تحلیلی بر برنامه درسی میان رشته ای آموزش محیط زیست در آموزش عالی

انتخاب موضوع محیط زیست برای بودن در وجود یک ساختار واحد گسترده؛ .... مـورد نظـر
یـک جامعـه و بـرای ارائـه راهـکار بـر اسـاس نقـاط قـوت، ضعـف، فرصـت و تهدیدهـا از ...
همچنیـن بـرای بدسـت آوردن نتایـج منطقـی و اصولـی سـعی گردیـد تـا هـر یـک از مـوارد
..... آموزشـی، پژوهشـی و اولویت دهـی بـه آموزش هـای زیسـت محیطـی و تغییـر در سـطح
برنامه ...

یکپارچه سازی سیستم حمل و نقل راهکاری در جهت دستیابی به حمل و نقل ...

مقاله "ارائـه مدلی برای مدیریت یکپارچه حمل ونقل و ترافیک. شهری در کالنشهرهای ... با
توجه به این که رویکرد یکپارچه سازی مــوارد متفاوتی را در ... یکپارچه سازی، تأمین
سلسله مراتبی از انتخاب، به گونه ای. آرمانگرا و ..... اولویت دهی به حمایت از شیوه های.

ایجاد سکتور سرمایه گذاری برای قرضه های کوچک در افغانستان

در موارد دیگر نهاد های سرمایه گذاری برای قرضه های کوچک بعضی. از تولیدات ... این
کار از طریق پروسه تدریجی انتخاب شاخص ها که تمامی نهاد های. سرمایه گذاری ...
جداسازی تاثیرات قرضه کوچک از دیگر عوامل را ارائه کند . شاخص های ... بعضی از راه
های پیشرو قرار ذیل اند: ...... این اولویت دهی به نظر می رسد که بار دیگر منافع نهاد های
قرض دهی.

سند جامع توسعه هوافضای کشور

اکتساب و توسعه فناوری، فعاليت های صنعتی و ارائه خدمات. را در بر می .... در اين
راستا موارد ... اولويت دهی به راهکارهای ميان بر و بديع و توسعه .... انتخاب وزير(؛. 4.

بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

با گسترش بحران از بازار مسکن به دیگر بخش‌های اقتصاد، موارد پیش‌فرض و ....
بررسی امنیت و سلامت از GSEها و سبد سهام تورمی وام‌های رهنی درجهٔ دو آنها ارائه داد. .....
مشتقات همچنین خود "سیستم بانکداری سایه" – برای پیدا کردن راهی برای دور زدن
قانون بود. ... این انتخاب با یک «انکارپذیری قابل قبولی» از ریسک‌های مرتبط با
دارایی‌های ...

اخبار - چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی ...

ارائه راهکاری برای تشخیص نفوذ در شبکه در هنگام بروزرسانی: مورد مطالعاتی شرکت
.... ارائه یك روش كارای انتخاب ویژگی در مجموعه داده های با ابعاد بالا, Presenting an .....
ارائه يك رويكرد جديد جهت اولويت بندي موارد آزمون با استفاده از معيارهاي چندگانه ...

هفته نامه تجارت فردا | خطوط راهنمای سیاست‌گذاری

23 ژانويه 2016 ... در میان مجموعه مواردی که مورد توجه قرار می‌گیرد مهم‌ترین موضوع، چگونگی ... که در آن
دستیابی به رشد اقتصادی بالا از یک انتخاب تنها در حوزه اقتصاد خارج شده و به ....
معتبر بین‌المللی، یا به عبارت دیگر اولویت‌دهی به این صنعت برای بهره‌گیری ...
البته لازمه این کار ارائه یک تصویر شفاف و مشخص از اصلاح قیمت حامل‌های ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر - خرید پایان نامه ارشد

6 مه 2016 ... پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزار ارائه راهکاری برای انتخاب و اولویت‌دهی
موارد تست رگرسیون مبتنی بر رهیافت ژنتیک ...

21 - پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید

... weekly 0.95 http://djbaz.ir/info/71985/طراحی-مجموعه-تفریحی-اقامتی-بین-راهی-
دهکده/ ...... 0.95 http://djbaz.ir/info/68301/ارائه-راهکاری-برای-انتخاب-و-اولویت‌دهی-موارد
/ ...

آرشيو اخبار - نوسا

21 دسامبر 2016 ... از ویژگی‌های مهم این نسخه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ... ارائه پورتال سیمرغ نسخه 4
با قابلیت استفاده از امکانات سیمرغ نسخه 8, ۱۳۹۵/۳/۱۱ .... یکپارچه نوسا را به عنوان
راهکار نرم‌افزاری در ساختار مالی مجموعه خود انتخاب می‌نمایند و خرسندی .... اینگونه
درخواست‌ها، با طبقه‌بندی و اولویت‌دهی، تحت ساختاری یکپارچه در قالب ...

فصل سوم- ضوابط کلي

«پيوست شماره پنج» دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز موضوع ماده «118» آيين‌نامه
.... آيين‌نامه ارايه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره‌هاي تحصيلي ... موارد
الحاقي به آيين‌نامه ... فصل هفتم- اولويت‌دهي به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و ساير
حمايت‌ها ... سياست ها و راهکارهاي کاهش مهاجرت نخبگان مصوب جلسه 519 مورخ 27/3/1382
...

تبیین مشکلات ارتقاء سبک زندگی سالم پرستاران و ارائه راهکار

[email protected] ﺗﺒ. ﯿﯿ. ﻦ. ﻣﺸﮑﻼت. ارﺗﻘﺎء. ﺳﺒﮏ. زﻧﺪﮔ. ﯽ. ﺳﺎﻟﻢ. ﭘﺮﺳﺘﺎران. و. اراﺋﻪ. راﻫﮑﺎر.
ﭼﮑﯿﺪه ..... اوﻟﻮﯾﺖ دﻫﯽ. ﮔﺮدﯾـﺪ. و. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻟﯿﺴﺖ ﺷـﺪ و. ﺑـﺮاي ﻫﺮﮐـﺪام. راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪ ﺳﭙﺲ
راﻫﮑﺎرﻫﺎ اﻣﺘﯿـﺎز ﺑﻨـﺪي. ﺷﺪه و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﺑـﺎﻻﺗﺮ اﻧﺘﺨـﺎب ﮔﺮدﯾـﺪه ..... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر وﺟـﻮد
ﯾـﮏ.

سرویس دهندگان نرم افزارهای مراکز تماس - دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران

22 آوريل 2015 ... Contact center در ارائه خدمات شهری و اجتماعی بویژه برای فرهنگ سازی در زمینه ... اما
همه سازمان در این مسیر موفق نبوده اند زیرا چگونگی انتخاب ،پیاده سازی و ... (شایان
توجه است که پیاده سازی موارد زیر به زیرساخت ها و امکانات موجود ... BrightPattern ارائه
دهنده راهکار نسل بعدی مرکز تماس که در فضای ابری میزبانی می شود.

اولویت بندی و سطح استراحتگاه‌های گردشگری بین‌راهی

در این پژوهش نخست با بررسی وضع موجود و ارائه نقاط جدید پیشنهادی ، به عوامل ... در
این زمینه نمیباشد لیکن در این پژوهش سعی شده استتا با انتخاب روشی بهینه به ...
لیکن فقدان طرح توسعه بر اساس چارچوب مشخص اولویتدهی مستدل و علمی پس از احداث
و ... اهمیت ویژهای دارد لیکن به مواردی چون کاهش تصادفات و حوادث بین جادهای، افزایش ...

پایان نامه های رشته کامپیوتر - blogfa.com

17 ژانويه 2017 ... ارائه الگوریتم جدید باهدف بهبود امنیت و کارایی پروتکل AODV شبکه‌های ... ارائه
راهکاری برای انتخاب و اولویت‌دهی موارد تست رگرسیون مبتنی بر ...

magiran.com: فصلنامه محيط شناسي، شماره 60

10 مارس 2012 ... آثار اصلاح قيمت هاي انرژي بر انتشار آلاينده هاي زيست محيطي در ايران؛ مدل سازي
تعادل عمومي محاسبه پذير داود منظور، ايمان حقيقي صص 1-12

چالشها و راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات در صنعت بیمه کشور | فناوری ...

15 سپتامبر 2015 ... چالشها و راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات در صنعت بیمه کشور ... در صنعت بیمه
کشور تحلیل شده و در هر حوزه راهکارهایی برای غلبه بر این چالش‌ها ارائه می‌گردد. ...
قابل توجه می‌باشد لذا در این مقاله صرفاً به موارد عمده و راهکارهای نسبتاً کلی اشاره شده
است. .... جدول اولویت‌دهی به پیشران‌های فنی معماری کاربردهای بیمه ایران

21 - پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید

... weekly 0.95 http://djbaz.ir/info/71985/طراحی-مجموعه-تفریحی-اقامتی-بین-راهی-
دهکده/ ...... 0.95 http://djbaz.ir/info/68301/ارائه-راهکاری-برای-انتخاب-و-اولویت‌دهی-موارد
/ ...

نقشه راه - دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف - دانشگاه صنعتی شریف

اولویت دهی و برنامه ریزی ... آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات صورت گیرد تا به ارائه
راهکارهای مناسب و ... ریزی تکنولوژی و تحقیق و توسعه در این صنعت و نیز علل
انتخاب روش نقشه راه ... های پژوهش فناوری در سطح صنعت را می توان در موارد ذیل خالصه
نمود:.

مقالات حاوی کلیدواژه "انتخاب موارد ازمون" - جویشگر علمی فارسی (علم نت)

ارائه راهکاری برای انتخاب و اولویت‌بندی موارد تست رگرسیون مبتنی بر رهیافت
ژنتیک ... کلیدواژه: آزمون رگرسیون نرم‌افزار ، انتخاب موارد آزمون ، اولویت‌دهی موارد
آزمون ...

ایجاد سکتور سرمایه گذاری برای قرضه های کوچک در افغانستان

در موارد دیگر نهاد های سرمایه گذاری برای قرضه های کوچک بعضی. از تولیدات ... این
کار از طریق پروسه تدریجی انتخاب شاخص ها که تمامی نهاد های. سرمایه گذاری ...
جداسازی تاثیرات قرضه کوچک از دیگر عوامل را ارائه کند . شاخص های ... بعضی از راه
های پیشرو قرار ذیل اند: ...... این اولویت دهی به نظر می رسد که بار دیگر منافع نهاد های
قرض دهی.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری - گزارش فعالیت سیاستگذاری و ...

ارسال چالش ها برای ذینفعان هر حوزه شامل نخبگان سیاسی و علمی برای اولویت دهی به
موضوعات ... انتخاب سبد منتخب از شاخصهای مرتبط با نظام پژوهش، فناوری و نوآوریِ
بمنظور طراحی ... تهیه و ارائه گزارش نهایی شامل نتایج بررسی و راهکارهای پیشنهادی ...
شرایط ایران و تدوین راهکارهای عملیاتی نمودن نظام طراحی شده از مهمترین موارد مطرح شده
در ...

مكان يابي بهينه پاركينگ هاي طبقاتي براساس مدل تحليل سلسله ...

نیز انتخاب یك مکان مناسب و بهینه می باشد، چراکه تعیین مکان مناسب پارکینگ های
عمومی به نحوی. که همه شهروندان ... این مکان ها می گردد؛ حتی در برخی موارد مشکالتی از
قبیل گره ترافیکی . تهران نیز از این ... آموزشی دوره متوسط پسرانه زنجان را ارائه، و
راهکارهایی را برای دسترسی. جمعیت دانش ... وزن دهی و اولویت دهی می شود. )ANP( از روش
...

احتمال حضور اصلاح طلبان با چند نامزد/در حادثه پلاسکو خوب عمل شد ...

24 ژانويه 2017 ... راهبرد ما در انتخابات قبل اولویت دهی به جوانان و زنان بود. ... اما موضع اصلاح طلبان
درباره دولت پذیرفتن انتقاد است که البته باید راهکار ارائه شود. ... مدیریت این
پلاسکو بهتر از مدیریت کار در موارد قبلی از جمله زلزله هایی مانند بم بود. ... رئیس
فراکسیون امید درباره انتخاب نجفی و جهانگیری برای انتخابات آتی توسط ...

های کامپیوتری، سازی شبکه طراحی و پیاده مخابراتی و امنیت ... - کی پاد

فراهم آوردن بستری مناسب جهت ارائه راهکارهای جامع امنیتی، سیستم. های مدرن. زیرساخت
مراکز ..... موارد. ی. مانند. Advance access, distribution and core layer design ..... ری.
ی. موثر واقع گردد. انتخاب vendor. مناسب:انتخاب محصول مناسب و با ک. فی. ی. ت. جزئ
.... تمامی حوادث امنیتی را کشف و اولویت دهی کرده، سطح ریسک و دارایی. هایی را که ...

تبلیغات | - صحافی پایان نامه

24 نوامبر 2014 ... پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزار ارائه راهکاری برای انتخاب و اولویت‌دهی
موارد تست رگرسیون مبتنی بر رهیافت ژنتیک ...

چالشها و راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات در صنعت بیمه کشور | فناوری ...

15 سپتامبر 2015 ... چالشها و راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات در صنعت بیمه کشور ... در صنعت بیمه
کشور تحلیل شده و در هر حوزه راهکارهایی برای غلبه بر این چالش‌ها ارائه می‌گردد. ...
قابل توجه می‌باشد لذا در این مقاله صرفاً به موارد عمده و راهکارهای نسبتاً کلی اشاره شده
است. .... جدول اولویت‌دهی به پیشران‌های فنی معماری کاربردهای بیمه ایران

خرید پایان نامه کارشناسی ارشد ژنتیک - شیپوور

26 ا کتبر 2016 ... درنرم افزار ارائه راهکاری برای انتخاب و اولویت‌دهی موارد تست رگرسیون ... دانلود پایان
نامه مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ارائه مدل طراحی ۱ شراکت.

آسیب‌شناسی مواجهه با غرب و بازنمایی آن در رسانه - سایت خبری تحلیلی ...

22 ا کتبر 2011 ... 4- راهبردها و راهكارهاي رسانه‌اي درباره غرب چگونه قابل سازماندهي است؟ .... از ورود به بحث
اصلي خودآگاهي جامعه ايراني از غرب، موارد زیر را صورت بندي مي‌كنيم: ..... برابر غرب
بود و از سوي ويژگي بخش دولتي اولويت دهي به سياست‌هاي توسعه اقتصادي .... امكان
بازسازي سنت در مواجهه با ارزش هاي غربي، امكان ارائه قرائت عقلي از ...

حزب کمونیست ایران / مطالب رسیده

... و در برخی موارد غيرنظاميان هوتو را وادار کردند همسايگان توتسی خود را به قتل
برسانند. .... اهداف تعريف شده به دولت رواندا ارائه گرديد، انتخاب دولت رواندا دو سناريو
بود: .... در بخش های اجتماعی، بانک جهانی پيشنهاد اولويت دهی به «طرح امنيت اجتماعی»
را که ... هر چه قدر فضا برای بحث و مجادله و ارائه راهکارهای انسانی برای رفع «ستم ملی
در ...

ارائه راهکاری برای انتخاب و اولویت‌بندی موارد تست رگرسیون مبتنی ...

ارائه راهکاری برای انتخاب و اولویت‌بندی موارد تست رگرسیون مبتنی بر رهیافت
ژنتیک ... و زمان که برای بهبود این چالش‌ها روش‌های انتخاب و اولویت‌بندی، پیشنهادشده
است. ... کلمات کلیدی آزمون رگرسیون نرم‌افزار انتخاب موارد آزمون اولویت‌دهی موارد آزمون
...

گزارش سمینار نقد و بررسی روند احیای دریاچه ارومیه - پژوهشکده مطالعات ...

اولویت دهی در طرح. ها صورت ... راهکار. های ارائه شده عبارتست از: ✓. مکان. یابی و.
تحلیل اثر. بخشی دقیق قبل از اجرا. ✓. اولویت ... های احیاء و پایش و انتخاب طرح ...
جایگاه موارد ذکر شده بیشتر مربوط به دوره تثبیت است، مخصوصاً بحث رهاسازی آب از
سد.

اصل مقاله (3471 K)

مﺨتلفی استوار است که انتﺨاب تﻌداد آنها دارای انﻌﻄاف پذیری باﻻیی می باشد. مﻄالﻌه
ﺣاﺿر ... ﻃریﻖ ﺟمﻊ آوری، دسته بندی و اولویت دهی اﻃالعات بدست آمده از نﻈرات 160 دانﺶ
آموز دو مدرسه راهنمایی. دخترانه و یﮏ .... صندلی با ابﻌاد بدنی دانﺶ آموزان، از ﺟمله موارد آن
می باشــد. گروه دوم ... توسﻌه سیﺴتمی و تیمی برای اراﺋه راهﮑاری ﻗدرتمند برای برآورده. (.

بررسی فرهنگ ایمنی بیمار در واحدهای مراقبت ویژه نوزادان تبریز از دیدگا

بررسی کیفیت ﺧدماﺕ اراﺋه شده در درمانگاههای سرپایی بیمارستانهای آموزشی شیراز بر
.... مدیریت می تواند راهکارهای برنامه ریزی شده ای را جهت بهبود ایمنی بیمار ارائه دهد. ...
اولویت دهی نسبی به ایمنی، پایبندی به قوانین ایمنی، مدیریت خطر، ... آزادانه و بدون
ترس از تنبیه، موارد خطا و نزدیك به خطا را گزارش ... مرکز درمانی تبریز انتخاب شدند.

تبلیغات | - صحافی پایان نامه

24 نوامبر 2014 ... پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزار ارائه راهکاری برای انتخاب و اولویت‌دهی
موارد تست رگرسیون مبتنی بر رهیافت ژنتیک ...

تحلیلی بر برنامه درسی میان رشته ای آموزش محیط زیست در آموزش عالی

انتخاب موضوع محیط زیست برای بودن در وجود یک ساختار واحد گسترده؛ .... مـورد نظـر
یـک جامعـه و بـرای ارائـه راهـکار بـر اسـاس نقـاط قـوت، ضعـف، فرصـت و تهدیدهـا از ...
همچنیـن بـرای بدسـت آوردن نتایـج منطقـی و اصولـی سـعی گردیـد تـا هـر یـک از مـوارد
..... آموزشـی، پژوهشـی و اولویت دهـی بـه آموزش هـای زیسـت محیطـی و تغییـر در سـطح
برنامه ...

Archive of SID

راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ ﺷﺪ. ن اﻳﻦ ﻧﻈﺎم در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ . اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ... از اﻳﻦ رو،
اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ راه ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﺑـﺮاي اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﺪﻳﺮان و ﺗـﺸﺨﻴﺺ و ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪن ... ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺳﺖ .... ه ﺑﺮ
ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻲ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ داري ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ..... اوﻟﻮﻳﺖ دﻫﻲ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻇﺎﻫﺮي ﻓﺮد در اﻧﺘﺨﺎب و
اﻧﺘﺼﺎب.

پایاننامه ارشد کامپیوتر نرم افزار تست رگرسیون رهیافت ژنتیک

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار ارائه راهکاری برای انتخاب و
اولویت‌دهی موارد تست رگرسیون مبتنی بر رهیافت ژنتیک ...

اولویت بندی و سطح استراحتگاه‌های گردشگری بین‌راهی

در این پژوهش نخست با بررسی وضع موجود و ارائه نقاط جدید پیشنهادی ، به عوامل ... در
این زمینه نمیباشد لیکن در این پژوهش سعی شده استتا با انتخاب روشی بهینه به ...
لیکن فقدان طرح توسعه بر اساس چارچوب مشخص اولویتدهی مستدل و علمی پس از احداث
و ... اهمیت ویژهای دارد لیکن به مواردی چون کاهش تصادفات و حوادث بین جادهای، افزایش ...

بررسی فرهنگ ایمنی بیمار در واحدهای مراقبت ویژه نوزادان تبریز از دیدگا

بررسی کیفیت ﺧدماﺕ اراﺋه شده در درمانگاههای سرپایی بیمارستانهای آموزشی شیراز بر
.... مدیریت می تواند راهکارهای برنامه ریزی شده ای را جهت بهبود ایمنی بیمار ارائه دهد. ...
اولویت دهی نسبی به ایمنی، پایبندی به قوانین ایمنی، مدیریت خطر، ... آزادانه و بدون
ترس از تنبیه، موارد خطا و نزدیك به خطا را گزارش ... مرکز درمانی تبریز انتخاب شدند.

مقاله فارسی . دانلودمقاله ترجمه شده انتخاب استراتژی نگهداری بهینه ...

این مقاله راهکار جدیدی را برای انتخاب استراتژی بهینه تعمیر و نگهداری با ... چندین
معیار کیفی و کمی در هنگام ارزیابی موارد ثانوی میتواند بصورت متقابل بر هم تأثیر
... تصمیم گیری مبنا را ارائه میدهند و در مورد کاربردپذیری آنها در انتخاب استراتژی
های ... منابع بدست آمده است، که دو روش اولویت دهی برای بدست آوردن سیاست های
نگهداری ...

یکپارچه سازی سیستم حمل و نقل راهکاری در جهت دستیابی به حمل و نقل ...

مقاله "ارائـه مدلی برای مدیریت یکپارچه حمل ونقل و ترافیک. شهری در کالنشهرهای ... با
توجه به این که رویکرد یکپارچه سازی مــوارد متفاوتی را در ... یکپارچه سازی، تأمین
سلسله مراتبی از انتخاب، به گونه ای. آرمانگرا و ..... اولویت دهی به حمایت از شیوه های.

: ارائه راهکاری برای انتخاب و اولویت‌دهی موارد تست رگرسیون مبتنی بر ...

3 روز پیش ... دانلود پروپوزال آماده: : ارائه راهکاری برای انتخاب و اولویت‌دهی موارد تست رگرسیون
مبتنی بر رهیافت ژنتیک. فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه ...

مصاحبه با جناب آقای دکتر علی محمد سلطانی با موضوع "سند اول «راهبرد ...

بیشــتر اعضــای کمیتــه از اســتادان دانشــگاه انتخـاب شـده بودنـد. ... فنـاوری نانـو
يکـی از معــدود مــواردی اســت کــه پرداختــن بــه آن و پیشــرفت در آن می‌تواند ايـران ...
در تدويـن سـند نانـو طـرز تفکـر محققـان و اولویت‌دهی آنـان بـه مسائل، اثـر چندانـی
نداشـت ... و روی امکان‌پذیری انجــام آن فکــر نکــرده بودنــد و راهــکار اجرایــی ارائه
نــداده بــود.

احتمال حضور اصلاح طلبان با چند نامزد/در حادثه پلاسکو خوب عمل شد ...

24 ژانويه 2017 ... راهبرد ما در انتخابات قبل اولویت دهی به جوانان و زنان بود. ... اما موضع اصلاح طلبان
درباره دولت پذیرفتن انتقاد است که البته باید راهکار ارائه شود. ... مدیریت این
پلاسکو بهتر از مدیریت کار در موارد قبلی از جمله زلزله هایی مانند بم بود. ... رئیس
فراکسیون امید درباره انتخاب نجفی و جهانگیری برای انتخابات آتی توسط ...

تبلیغات | - صحافی پایان نامه

24 نوامبر 2014 ... پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزار ارائه راهکاری برای انتخاب و اولویت‌دهی
موارد تست رگرسیون مبتنی بر رهیافت ژنتیک ...

اخبار - چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی ...

ارائه راهکاری برای تشخیص نفوذ در شبکه در هنگام بروزرسانی: مورد مطالعاتی شرکت
.... ارائه یك روش كارای انتخاب ویژگی در مجموعه داده های با ابعاد بالا, Presenting an .....
ارائه يك رويكرد جديد جهت اولويت بندي موارد آزمون با استفاده از معيارهاي چندگانه ...

: ارائه راهکاری برای انتخاب و اولویت‌دهی موارد تست رگرسیون مبتنی بر ...

3 روز پیش ... دانلود پروپوزال آماده: : ارائه راهکاری برای انتخاب و اولویت‌دهی موارد تست رگرسیون
مبتنی بر رهیافت ژنتیک. فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه ...

اکسل های طراحی اعضای فولادی

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلودرایگان کتاب آموزش هنر پته دوزی

بینهایت شوید- پروژه گاما

نقشه اتوکد آبروی زیر خاکی یک دهانه چهار متری و

سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS

پاورپوینت بررسی اقلیمی منطقه ی یزد

اخلاق همسرداري

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

هنر و صنعت در دوره هخامنشیان