دانلود رایگان


ارائه الگوی جامع سنجش انگیزش کارکنان مطالعه - دانلود رایگاندانلود رایگان انگيزش، مفهومي است پيچيده که همواره مورد توجه جامعه شناسان و روان شناسان بوده است ، ولي در عين حال اين دو گروه هيچگاه نتوانسته اند در باب ماهيت ، علل و معا

دانلود رایگان
ارائه الگوی جامع سنجش انگیزش کارکنان مطالعه موردی صنعت نفت ایران word انگیزش، الگوی جامع، صنعت نفت
فصل 1: مقدمه1
1-1- مقدمه2
1-2- عنوان تحقیق2
1-3- تعریف مسئله و موضوع تحقیق2
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق4
1-5- سؤالات و فرضیات تحقیق4
1-6- روش تحقیق4
1-7- مراحل انجام تحقیق5
1-8- چارچوب و ساختار تحقیق5
فصل 2: مروري بر منابع7
2-1- مقدمه8
2-2- ماهیت و مفهوم انگیزش8
2-3- نظریه‏های انگیزش10
2-3-1- نظریه‏های محتوایی11
2-3-2- نظریه‏های فرآیندی15
2-4- مدلهای انگیزش19
2-4-1- مدل مشخصههای شغلی20
2-4-2- مدل انتظار پورتر و لاولر26
2-5- مدل جامع سنجش انگیزش29
2-6- نتيجه گيري44
فصل 3: روش تحقيق و ارائه مدل46
3-1- مقدمه47
3-2- روش تحقیق47
3-3- مدل مفهومی تحقیق48
3-4- ابعاد و جنبه‏های تحقیق49
3-5- روش‏های جمع‏آوری اطلاعات51
3-6- روایی و پایایی پرسشنامه53
3-7- قلمرو موضوعی تحقیق55
3-8- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق55
3-9- جامعه آماری55
3-10- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه55
3-11- روش‏های تجزیه و تحلیل اطلاعات56
3-11-1- ضریب همبستگی پیرسون57
3-11-2- رگرسیون چندگانه57
3-12- جمع بندی58
فصل 4: نتايج و تفسير آنها60
4-1- مقدمه61
4-2- مطالعه موردی61
4-3- ویژگیهای جمعیت شناختی62
4-4- بررسی آزمونهای استنباطی65
4-4-1- بررسی میزان همبستگی بین شرکتها66
4-4-2- بررسی میزان همبستگی بین رضایت از پاداش‏های فردی و اهمیت پاداش‏های فردی67
4-4-3- بررسی و تایید مدل پیشنهادی68
4-5- نتیجهگیری72
فصل 5: جمع بندي و پيشنهادها74
5-1- جمع‏بندی75
5-2- پیشنهادها برای محققان آینده77
5-3- محدودیتهای تحقیق77
مراجع79
پيوست ها82
شکل (2-1) فرآیند انگیزش (فیضی، 1385)10
شکل (2-2) سلسله مراتب نیازهای مازلو12
شکل (2-3) مدل مشخصههای شغلی هاکمن و اولدهام (رابینز، 1997).21
شکل (2-4)23
شکل (2-5) مدل اصلاح شده پورتر و لاولر26
شکل (2-6) وارد کردن اثر ساختار سازمانی در مدل ویژگیهای شغلی(هاکمن و اولدهام)32
شکل (2-7) وارد کردن اثر ساختار سازمانی در مدل ویژگیهای شغلی(براس)32
شکل (2-8) وارد كردن اثر عوامل فراموش شده داخلي و خارجي33
شکل (2-9) بازسازی حالات روانشناختی35
شکل (2-10) تصحيح رابطه بين تلاش و پاداش مطلوب37
شکل (2-11) مدلسازي رضايت و انگيزش و وارد كردن اثر قدرت نياز به رشد فردي39
شکل (2-12) شفاف سازي ارتباط مدل با نظريه انتظار وروم40
شکل (2-13) اصطلاحات عمده در مدل انتظار و مشخصههای شغلی و مفاهیم آنها42
شکل (2-14) استانداردسازی اصطلاحات دو مدل43
شکل (2-15) تجمیع مدلهای اصلاح شده مشخصههای شغلی و انتظار44
شکل (3-1) چارچوب مفهومی برای الگوی تحلیلی تحقیق49
شکل (3-2) مراحل انجام تحقیق59
شکل (4-1) موقعیت پنج معادله رگرسیونی در مدل پیشنهادی69
شکل (4-2) مدل تجدید نظرشده72
جدول (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن63
جدول (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس63
جدول (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات64
جدول (4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل64
جدول (4-5) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار64
جدول (4-6) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پست سازمانی65
جدول (4-7) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت استخدامی65
جدول (4-8) نتایج بدست آمده از همبستگی بین شرکتها66
جدول (4-9) نتایج بدست آمده از همبستگی میان اهمیت و رضایت از پاداش‏های فردی67
جدول (4-10) متغیرهای مستقل برای هر معادله رگرسیونی به همراه ضریب اهمیت آنها70
جدول (4-11) نتایج حاصل از معادلات رگرسیونی برای رضایت از پاداشهای داخلی در ارتباط با متغیر عملکرد71
جدول (4-12) متغیرهای مستقل برای هر معادله رگرسیونی به همراه ضریب اهمیت آنها برای مدل تجدیدنظرشده73
مقدمه


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


صفحه اول | انجمن پرسشنامه ایران

انجمن پرسشنامه ایران اولین پایگاه عرضه خدمات ابزارسازی پژوهش به صورت تخصصی است.

کارآفرینی - سازمان خود را چگونه هدایت کنیم

نویسندگان: Michael Bazigos, Aaron De Smet, and Chris Gagnon مترجم: سید ساجد متولیان منبع: McKinsey. طی دهه اخیر، ما به ...

راهنمای اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ای

مقدمه تبعیت شاغلان حرفه ی کارگزاری از اصول اخلاقی، تمامیِ فعالان بازار سرمایه را منتفع ...

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 …

راهنمای اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ای

مقدمه تبعیت شاغلان حرفه ی کارگزاری از اصول اخلاقی، تمامیِ فعالان بازار سرمایه را منتفع ...

راهنمای اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ای

مقدمه تبعیت شاغلان حرفه ی کارگزاری از اصول اخلاقی، تمامیِ فعالان بازار سرمایه را منتفع ...

ui.ac.ir

Sheet3 Sheet2 Sheet1 دکتر مهدی جمشیدیان مجتبی پیرصالحی بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس اوراق ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

شرح حال علمی - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده …

دانشگاه علم و صنعت ايران Iran University of Science and Technology was originally founded in 1929 as the first Iranian institution to train engineers.

بررسي نظريه هاي انگيزش :: مقاله در راهكار مديريت

عنوان مقاله: بررسي نظريه هاي انگيزش: نويسنده: نجفي، زهرا: زبان: فارسي: سال انتشار: 1387: چكيده

کارآفرینی - سازمان خود را چگونه هدایت کنیم

نویسندگان: Michael Bazigos, Aaron De Smet, and Chris Gagnon مترجم: سید ساجد متولیان منبع: McKinsey. طی دهه اخیر، ما به ...

خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز - [در متن با حاشیه]

خلاصه فصل 1 تا 4 کتاب رفتار سازمانی رابینز. فصل اول رفتار سازمانی عبارت است از مطالعه منظم ...

ui.ac.ir

Sheet3 Sheet2 Sheet1 دکتر مهدی جمشیدیان مجتبی پیرصالحی بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس اوراق ...

ui.ac.ir

Sheet3 Sheet2 Sheet1 دکتر مهدی جمشیدیان مجتبی پیرصالحی بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس اوراق ...

Bank Refah Kargaran - بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام …

طرحها و پروژه‌ها ی انجام شده. ردیف. عنوان. 1. بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی بانک رفاه و تبیین ...

آدام اسميت و تقسيم کار - hajarian.com

آدام اسميت وتقسيم کار(تخصص گرايي) تاريخ واقعی تولد آدام اسميت نامعلوم است اما با این حال ...

ui.ac.ir

Sheet3 Sheet2 Sheet1 دکتر مهدی جمشیدیان مجتبی پیرصالحی بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس اوراق ...

خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز - [در متن با حاشیه]

خلاصه فصل 1 تا 4 کتاب رفتار سازمانی رابینز. فصل اول رفتار سازمانی عبارت است از مطالعه منظم ...