دانلود رایگان


طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی - دانلود رایگاندانلود رایگان کاربرد انرژی خورشیدی به عنوان یک منبع انرژی برای مصارف بزرگ از امیدهای آینده است.اشکال بزرگ در کاربرد انرژی خورشیدی،متمرکز نبودن،تناوبی بودن و ثابت نبودن م

دانلود رایگان
طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی DC,mid35
نمودار5-1 خروجی DC......................................................................................82
نمودار 5-2-خروجی سوییچ الف...............................................................................83
نمودار5-3-خروجی سوییچ ب..................................................................................83
نمودار5-4- خروجی ترانسفورمر................................................................................83
نمودار5-5 خروجی AC.........................................................................................84
شکل1-1 نحوه عملکرد یک سلول فتوولتائیک..........................................................2
شکل1-2 سلول،ماژول و آرایه فتوولتائیک...............................................................3
شکل1-3 ساختار داخلی سلول فتوولتائیک..............................................................3
شکل 1-4 اتصال الکتریکی سلول هابصورت سری و موازی.....................................4
شکل1-5 نحوه تشکیل الکترون آزاد و حفره در ترکیب فسفر و بور با سیلیسیم........5
شکل1-6 سلول های سیلیکانی و ورق نازک.............................................................7
شکل1-7 سلول،ماژول و آرایه و نحوه قرارگیری آنها کنارهم.................................10
شکل1-8 پایه های مختلف برای استقرارآرایه ها.......................................................12
شکل1-9 نمایی نزدیک از یک آرایه ردیاب اشعه خورشید.....................................12
شکل1-10 نحوه اتصال آرایه ها به مصرف کننده و بانک باتری...............................13
شکل1-11 دیاگرام سیستم فتوولتائیک مستقل از شبکه سراسری..............................15
شکل1-12 دیاگرام سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه AC.....................................16
شکل 1-13 دیاگرام سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه AC,DC ...........................17
فصل دوم
شکل2-1 مدار معادل استاندارد فرضی...............................................................18
شکل2-2 اتصال مبدل pv به بار اهمی..........................................................19
شکل2-3 نقطه های کار مختلف در اثر تابش های متفاوت....................................19
شکل2-4 کانورتر DC/DC به عنوان رابط بین منبع و بار...................................20
شکل2-5 مدار معادل کانورتر Buck...............................................................21
شکل2-6 کانورتر باک در حالت on................................................................21
شکل2-7 کانورتر باک در حالت off...............................................................22
شکل2-8 رفتار ولتاژ بار کانورتر باک...............................................................22
شکل2-9 مدار معادل کانورتر Boost..............................................................23
شکل2-10 کانورتر Boost در حالت on........................................................23
شکل2-11 کانورترBoost در حالت off........................................................24
شکل2-12 رفتار ولتاژ بار کانورتر Boost.........................................................24
شکل2-13 مدار معادل کانورترBuck/Boost....................................................25
شکل2-14 کانورترStep-down/step-upدر حالت on......................................25
شکل2-15 کانورترStep-down/step-upدر حالت off.......................................26
شکل2-16 انتقال نقطه ی کار.........................................................................26
شکل 2-17- سیستم فتوولتائیک ساده متشکل از دو پنل فتوولتائیک...........................28
شکل 2-18- توپولوژی های مبدل افزاینده بالا......................................................29
شکل2-19 توپولوژی تبدیل رزونانس سری ومدار برابری که رفتارفرکانس................30
شکل2-20: توپولوژی مبدل پیشنهادی.................................................................34
شکل2-21: نتایج بهینه سازی برای یک نقطه کار...................................................39
شکل2-22: نمونه اولیه از مبدل بوست افزاینده.......................................................39
شکل2-23: اندازه گیری شکل موجی نمونه اولیه مبدل...........................................40
شکل2-24: اندازه گیری بهره وری نمونه اولیه برای سطوح مختلف ولتاژ ورودی.........41
شکل 2-26- اصلول عملیاتی (HCS).در مقایسه با عملیات نرمال ..............................42
شکل 2-27- مقایسه ی بین بازده اندازه گیری شده ی نمونه اولیه ...............................42
فصل سوم
شکل ( 3-1 ) رگولاتور فلای بک................................................................................44
شکل ( 3-2 ) شکل موجهای ولتاژ و جریان.................................................................45
شکل ( 3-3 ) رگولاتور پوش پول................................................................................46
شکل ( 3-4 ) شکل موجهای ولتاژ و جریان.................................................................47
شکل ( 3-5 ) رگولاتور نیم پل....................................................................................48
شکل ( 3-6 ) شکل موجهای ولتاژ و جریان................................................................49
شکل ( 3-7 ) رگولاتور تمام پل.................................................................................50
شکل ( 3-8) شکل موجهای ولتاژ و جریان.................................................................51
فصل چهارم
شکل ( 4-1 ) دیاگرام ساده شده MC34066 به نقل از شرکت موتورولا.....................54
شکل ( 4-2 ) طرح پایه حالت کنترل ولتاژ....................................................................55
شکل ( 4-3 ) طرح پایه حالت کنترل جریان..................................................................57
شکل ( 4-4 ) دیاگرام داخلی تراشه های UC3842/3/4/5...........................................59
شکل ( 4-6 ) نمودار هیسترزیس....................................................................................60
شکل ( 4-7 ) نمودار زمان مرده بر حسب Ct.................................................................60
شکل ( 4-8 ) حالت کنترل جریان....................................................................................61
شکل ( 4-9 ) جبرانسازی.................................................................................................62
شکل ( 4-10 ) نحوه استفاده از نوسان ساز خارجی..........................................................63
شکل ( 4-11 ) دیاگرام داخلی تراشه TC170.................................................................64
شکل ( 4-12 ) دیاگرام نوسان ساز داخلی TC170.........................................................65
شکل ( 4-13 ) نمودار فرکانس بر حسب Rt و Ct..........................................................66
شکل ( 4-15 ) حالت کنترل جریان.................................................................................68
شکل ( 4-16 ) دیاگرام داخلی تراشه LM5020 – ½....................................................69
شکل ( 4-17 ) دیاگرام داخلی تراشه L5991/1A........................................................72
شکل ( 4-18 ) نحوه اتصال قطعات نوسان ساز...............................................................73
شکل ( 4-19 ) نمودار زمانی عملکرد HICCUP...........................................................75
شکل ( 4-20 ) شمای داخلی قسمت حس جریان............................................................76
شکل ( 4-21 ) دیاگرام حالت STANDBY در تراشه...................................................77
شکل5-1 مدار قدرت مبدل DC/DC..............................................................................80
شکل 5-2-مدار پردازنده..................................................................................................81
شکل 5-3 درایو فرمان ترانزیستور قدرت..........................................................................81
شکل 5-4 مدار تغذیه.......................................................................................................81
شکل 5-5 مدارکنترل(ولوم).............................................................................................82
کیده:
DC-DC ایزوله شده با یک سطح ولتاژثابت dc ناشی از انرژی خورشیدی به یک سطح ولتاژکنترل شده خروجی با کیفیت مطلوب طراحی و ساخته شده است.
v dc 24و خروجی آن ولتاژ متغیر از 0 تا dc 220 با توان w 500 که تقریبا از توپولوژی push pull طبعیت شده و از 4 قسمت اساسی الف:منبع pv شامل 2 صفحه 12 ولتی ب : مبدل DC-AC ج : ترانسفورمر ایزوله د: مبدل AC-DC


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مبدل DC_DC


کانورتر


اینورتر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات. - چاپر دی سی DC ...

در بسیاری از كاربردهای صنعتی به یك مبدل برای تبدیل یك منبع dc ولتاژ ... بسته
به طراحی مناسب مدار فیدبك ، می توان خطای ولتاژ و جر یان را در حد μs جبران نمود.

پروژه درباره مبدل های dcبه dc - مبدل برق باطری ماشین به برق شهری

آموزش طراحی و ساخت مبدل DC به AC با فرکانس برق شهر [اینورتر] ... درباره ما. ...
بادی نیروگاه بادی و شبیه سازی نیروگاه بادی و طراحی توربین بادی 900 صفحه ...
مبدل ...

مبدل¬های dc به dc افزاینده با بهره بالا

طراحی یک مبدل DC/DC افزاینده با قابلیت بالا جهت کاربرد‌های فتوولتائیک ... در
انتها شبکه‌ امپدانسی ذکر شده بر روی یک مبدل پل کامل ایزوله پیاده سازی شده است تا
... سیستم‌های فوتوولتائیک و پیل‌های سوختی قادر به ساختن اندازه ولتاژ مطلوب AC
برای ... می‌توان با سری کردن منابع DC ورودی، همچون سری کردن سلول‌های خورشیدی،
سطح ...

پرسش‌های فنی و تخصصی - شرکت مهندسی زی-نر

به علت تبدیل ولتاژ AC به DC و تبدیل مجدد آن از DC به AC از این دستگاه با .... این
جداول برای هر باتری در صفحه محصولات سایت درج شده‌اند. ... ترانس ایزوله در مدار، نقش
حفاظت‌ اشخاص در مقابل برق گرفتگی را ایفا می‌کند .... در این طراحی، مبدل برق
باتری به AC (اینورتر) همیشه به خروجی AC دستگاه ...... انجمن صنایع خورشیدی ایران

اروم الكترونيك - blogfa.com

طراحی و ساخت انواع منبع تغذیه سوئیچینگ -مبدلهای DCبه DC. انواع کنترل ... طراحی
و ساخت انواع شارژ کنترلر خورشیدی برای باتری های مختلف و در توانهای مختلف.

وضعیت بررسی و تصویب پروپوزال نیمسال دوم 9495 رشته برق ...

24 فوریه 2016 ... بازگشت به ابتدای صفحه ... ارایه یک مبدل غیر ایزولهDC-DCبا کاهش تلفات کلید
زنی و حداقل المان کمکی همراه .... طراحی نیروگاه 1مگاواتی سلول خورشیدی در محل
دانشگاه ازاد اسلامی واحد .... بررسی و ترکیب منابع و تغذیه باطری در خودروهای
هیبریدی و پایداری و مدلسازی آن با استفاده از ادوات factsبا ساختن تابع تبدیل آن.

آذر ۱۳۹۵ - شرکت پيشرو الکتريک غرب .:. تاسيس: ۱۳۸۵ .:. شماره ثبت ...

2 دسامبر 2016 ... معمولا ولتاژ تغذیه این موتور ها ۱۲ یا ۲۴ ولت DC می باشد. ... بنا بر مزایا و معایبی که
هر نوع باتری دارد و براساس شرایط و وجوبات طراحی دیزل ژنراتور، هر یک از این دو نوع
می ... مدار کنترل-حفاظت-مانیتورینگ شامل بخش های اصلی از قبیل .... در اجرای
الکترود زمین هر صاعقه گیر می بایست از اقلامی چون صفحه های مسی، مواد ...

سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی ...

بهینه سازی سرعت موتور DC با استفاده از کنترل کننده های چاپر چهار ربعی با
استفاده ... تحلیل توزیع دمایی سیستم کلاچ خشک دو صفحه ای و تک صفحه ای به
روش المان محدود ..... طراحی و ساخت آزمایشگاهی مبدل های حرارتی سیستم تبرید جذبی
جامد خورشیدی ..... القائی تکفاز با فرکانس ثابت و در حالتهای کاری ایزوله و متصل
به شکبه.

لیست پروژه های کارشناسی

16, 1397, تحلیل و شبیه سازی آنتن آرایه ای صفحه ای مثلثی, د. .... 71, 1451, طراحی و
ساخت کارت PCI با ورودی آنالوگ و ایزوله به منظور استفاده در دستگاههای اندازه گیری
صنعتی, د. ... 95, 1475, طراحی و ساخت اینورتر سه سطحی مبدل DC/AC تک فاز به
روش PWM, د. ..... 243, 1623, طراحی شبیه سازی و ساخت یک سنسور خورشیدی آنالوگ, د
.

دستگاه تبدیل برق خودرو به 220 ولت شهري - com

مبدل برق اتومبيل به 220 ولت شهری چهارشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۹۵ 19:52 ... در همين صفحه
موجود بوده و فيلم هاي راه اندازي وسايل برقي مختلف بااينورترها روي ... توجه: تمامی
مبدل های برق (اینورتر ها)،حتی مبدل های بی کیفیت ساخت چین نیز کاملا ایزوله بوده و
..... پنل خورشیدی, مبدل ولتاژ, سولار خورشیدی, اینورتر خودرو, کانورتر dc به dc, ...

اینورتر متصل به شبکه - شرکت مهندسی گیتا انرژی

صفحه اصلی · فایل ها · دوره های آموزشی · محصولات ... یک اینورتر خورشیدی، جریان
خروجی متغیر DC از یک پنل خورشیدی ... اینورترهای مستقل از شبکه که در سیستم
های ایزوله به کار می رود و اینورتر انرژی DC را از باتری و آرایه های ... شرکت SMA یک
شرکت آلمانی پیشرو در زمینه طراحی، ساخت و فروش اینورترهای خورشیدی است و به
عنوان ...

اینورتر متصل به شبکه - شرکت مهندسی گیتا انرژی

صفحه اصلی · فایل ها · دوره های آموزشی · محصولات ... یک اینورتر خورشیدی، جریان
خروجی متغیر DC از یک پنل خورشیدی ... اینورترهای مستقل از شبکه که در سیستم
های ایزوله به کار می رود و اینورتر انرژی DC را از باتری و آرایه های ... شرکت SMA یک
شرکت آلمانی پیشرو در زمینه طراحی، ساخت و فروش اینورترهای خورشیدی است و به
عنوان ...

پایان نامه های رشته برق - جدیدترین پایان نامه های دفاع شده - blogfa.com

17 ژانويه 2017 ... بررسی تاثیرات نیروگاه خورشیدی نفوذ بالای متصل به شبکه توزیع برق 72
18012 ..... طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی

فروشگاه تجهیزات انرژی خورشیدی - مبدل دی سی به دی سی D.C TO D.C ...

فروش مبدل دی سی به دی سی یا کنورتر dc to dc converter ... نوع ورودی ان با خروجی
هیچ نوع ارتباط سیمی در مدار ندارد که مبدل دی سی به دی سی دارای مدار ایزوله میباشد.

گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد

۱۳, طراحی و ساخت درایور پروژکتور LED ایزوله, ارش نفری,افشین ناظر, کارشناسی ...
۲۶, طراحی مدار مبدل ولتاژ DC-DC کاهنده با بازده بالا, مریم حشمتی, کارشناسی ارشد
.... ۵۵, بررسی انواع توپولوژی های اینورترهای خورشیدی و شبیه سازی مدارات نمونه ...

سیستم هاي فتوولتاییك - اعلام حریق ایران

28 سپتامبر 2016 ... در: آموزش سیستمهای حفاظتی دوربین های مدار بسته ... طراحی سیستم های
فتوولتاییک متصل به شبکه، به گونه ای است که هم زمان و به طور .... زاویه ی تابش
خورشید به صفحات خورشیدی تاثیر بسیار زیادی در تولید انرژی الکتریکی دارد. ...
اینگونه مبدل ها، برق DC آرایه های خورشیدی را به جریان متناوب در سطح ولتاژ و ...

اينورتر گلد استار ، مبدل برق خودرو گلدستار ، مبدل برق ماشين ...

15 ژانويه 2017 ... دلایل استفاده از دستگاه های اینورتر ( مبدل برق ) مارک گلد استار کره : ... اینورترهای
گلد استار معمولا از منابع DC مانند باتری، پنل های خورشیدی یا سلول های سوختی
برای ... اینورتر LG-150MBH با توان 150 ولت آمپر، ولتاژ ورودی 12 ولت DC و ....
طراحیساخت – مونتاژ و تعمیر انواع تابلوهای برق ساخت و تعمیر انواع ...

دستگاه تبدیل برق خودرو به 220 ولت شهري - http

مبدل برق اتومبيل به 220 ولت شهری چهارشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۹۵ 19:52 ... در همين صفحه
موجود بوده و فيلم هاي راه اندازي وسايل برقي مختلف بااينورترها روي ... توجه: تمامی
مبدل های برق (اینورتر ها)،حتی مبدل های بی کیفیت ساخت چین نیز کاملا ایزوله بوده و
..... پنل خورشیدی, مبدل ولتاژ, سولار خورشیدی, اینورتر خودرو, کانورتر dc به dc, ...

پروژه های مهندس جباری: صفحه اصلی

3. طراحی شارژرهای صنعتی (تمام اتوماتیک). 4. طراحی مبدلهای AC-DC و DC-DC. 5.
طراحی مدارات میکروکنترلری با PIC. 6. طراحی شارژرهای خورشیدی و بادی ...

مبدل¬های dc به dc افزاینده با بهره بالا

طراحی یک مبدل DC/DC افزاینده با قابلیت بالا جهت کاربرد‌های فتوولتائیک ... در
انتها شبکه‌ امپدانسی ذکر شده بر روی یک مبدل پل کامل ایزوله پیاده سازی شده است تا
... سیستم‌های فوتوولتائیک و پیل‌های سوختی قادر به ساختن اندازه ولتاژ مطلوب AC
برای ... می‌توان با سری کردن منابع DC ورودی، همچون سری کردن سلول‌های خورشیدی،
سطح ...

طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی

کاربرد انرژی خورشیدی به عنوان یک منبع انرژی برای مصارف بزرگ از امیدهای آینده
است.اشکال بزرگ در کاربرد انرژی خورشیدی،متمرکز نبودن،تناوبی بودن و ثابت ...

طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی - دانلود فایل

13 فوریه 2017 ... طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی ... ۱-۳تکنولوژی‌های ساخت
سلول‌های فتوولتائیک۶ ۱-۴-اجزای سیستم‌های فتوولتائیک۷

سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی ...

بهینه سازی سرعت موتور DC با استفاده از کنترل کننده های چاپر چهار ربعی با
استفاده ... تحلیل توزیع دمایی سیستم کلاچ خشک دو صفحه ای و تک صفحه ای به
روش المان محدود ..... طراحی و ساخت آزمایشگاهی مبدل های حرارتی سیستم تبرید جذبی
جامد خورشیدی ..... القائی تکفاز با فرکانس ثابت و در حالتهای کاری ایزوله و متصل
به شکبه.

دستگاه مبدل برق خودرو (اینورتر)

دستگاه مبدل برق خودرو (اینورتر) - تبدیل برق خودرو به 220 ولت شهری از ... آخرين
بروز رساني این صفحه: زمستان 95 ... توجه: تمامی مبدل های برق (اینورتر ها)،حتی مبدل
های بی کیفیت ساخت چین نیز کاملا ایزولهبوده و ... Car inverter 12 v DC to 220 v
AC ... فقط کافیست مبدل را به جا فندکی اتومبیل ، باتري سيار ، پنل خورشيدي يا .

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده برق - 2016 - ترجمه فا

... طراحی سطحی برای ارتقای بازدهی به دام اندازی نور در سلول های خورشیدی .... مبدل DC
DC پل کامل با سویچینگ ترکیبی با حداقل تنش ولتاژ در یکسوساز پل ، دارای ....
سیستم فرایند برنامه ریزی با کمک رایانه (CAPP) برای تزریق پلیمر در ساخت قالب
... و طراحی ساختار جاذب صفحه ای با استفاده از روش JSC( کراس اسلات اورشیلم) ...

طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی - دانلود فایل ...

8 ژانويه 2017 ... طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی. 1-1-سیستم‌های
فتوولتائیک۱۱-۲-مزایاومعایب سیستم‌های فتوولتائیک۶ ۱-۳تکنولوژی‌های ...

مبدل ولتاژ دی سی به دی سی - istgah.com - 12 ولت DC - ایستگاه

تبدیل کننده ولتاژ dc to dc Converter dc to dc ... ... این منابع تغذیه با قابلیت
دریافت رنج وسیعی از ولتاژ ورودی AC و DC در دوحالت تکفاز و سه فاز طراحی شده اند.

نمایندگی پنل خورشیدی SUNTECH

پنل خورشیدی مارک SUNTECH (سانتک) کاملا ایزوله و کپسوله هستند که ساخت
کشور چین می باشد و از قیمت های بسیار مناسب و دارای وات های مختلف و شناخته شده
تری...

دسترسی به مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی ...

15 سپتامبر 2016 ... صفحه اصلی · فراخوان مقاله کنفرانس ... طراحی و شبیه سازی کنترل مدل پیش بین
برای سیستم غیر خطی قطار و مقایسه آن با یک کنترل کننده کلاسیک ... جایابی
بهینه تولید پراکنده(خورشیدی) در شبکه های توزیع با هدف بهبود شاخص پایداری ....
مبدل DC-DCدوجهته غیر ایزوله با بهره ولتاژ بالا و مدار کلمپ بدون تلفات

دستور العمل تهيه سمينار، پايان‌نامه، و رساله دكترا - ResearchGate

ﺣﺪاﮐﺜﺮ. ﺗﻮان. در. ﺳﻠﻮل. ﻫﺎ. ي. ﺧﻮرﺷﯿﺪي. )1(. اﺳﺘﺎد ﺳﻤﯿﻨﺎر. : دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﯿﺪﯾﺎﻧﯽ. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ. : ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﮏ
ﻣﺤﻤﺪي. ﻣﻬﺮ. 1393 ... در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ. ﻣﺒﺪل. ﻫﺎ. ي. اﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻻ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﭼﻨﺪ ﻣﺪل. DC/DC.
را ﺑﺮرﺳﯽ. ﯽﻣ. ﯿﮐﻨ .ﻢ. ﮐﻠﯿﺪواژه. : ﺳﯿﺴﺘﻢ .... ب. ﻓﻬﺮﺳﺖ. ﻫﺎﻞﻜﺷ. ﻋﻨﻮان. ﺻﻔﺤﻪ. ﺷﮑﻞ. -2. :1. ﺳ. ﯿﺴﺘﻢ.
ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﯿﮏ. اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ .... ﻣﺒﺪل ﺑﻮﺳﺖ اﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﺎ زوج ﺳﻠﻒ و ﻣﺪار ﮐﻤﮑﯽ ...... اﯾﺰوﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﻣﺒﺪل.
ﻫﺎ. ي.

آذر ۱۳۹۵ - شرکت پيشرو الکتريک غرب .:. تاسيس: ۱۳۸۵ .:. شماره ثبت ...

2 دسامبر 2016 ... معمولا ولتاژ تغذیه این موتور ها ۱۲ یا ۲۴ ولت DC می باشد. ... بنا بر مزایا و معایبی که
هر نوع باتری دارد و براساس شرایط و وجوبات طراحی دیزل ژنراتور، هر یک از این دو نوع
می ... مدار کنترل-حفاظت-مانیتورینگ شامل بخش های اصلی از قبیل .... در اجرای
الکترود زمین هر صاعقه گیر می بایست از اقلامی چون صفحه های مسی، مواد ...

سیستم هاي فتوولتاییك - اعلام حریق ایران

28 سپتامبر 2016 ... در: آموزش سیستمهای حفاظتی دوربین های مدار بسته ... طراحی سیستم های
فتوولتاییک متصل به شبکه، به گونه ای است که هم زمان و به طور .... زاویه ی تابش
خورشید به صفحات خورشیدی تاثیر بسیار زیادی در تولید انرژی الکتریکی دارد. ...
اینگونه مبدل ها، برق DC آرایه های خورشیدی را به جریان متناوب در سطح ولتاژ و ...

مبدل ولتاژ دی سی به دی سی - istgah.com - 12 ولت DC - ایستگاه

تبدیل کننده ولتاژ dc to dc Converter dc to dc ... ... این منابع تغذیه با قابلیت
دریافت رنج وسیعی از ولتاژ ورودی AC و DC در دوحالت تکفاز و سه فاز طراحی شده اند.

دسترسی به مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی ...

15 سپتامبر 2016 ... صفحه اصلی · فراخوان مقاله کنفرانس ... طراحی و شبیه سازی کنترل مدل پیش بین
برای سیستم غیر خطی قطار و مقایسه آن با یک کنترل کننده کلاسیک ... جایابی
بهینه تولید پراکنده(خورشیدی) در شبکه های توزیع با هدف بهبود شاخص پایداری ....
مبدل DC-DCدوجهته غیر ایزوله با بهره ولتاژ بالا و مدار کلمپ بدون تلفات

پر فروش ترین فایل ها - صفحه اصلی

عنوان تحقیق: حجاب، لباس مشاركت فرمت فایل: word تعداد صفحات: 77 شرح مختصر:
حجاب، لباس مشاركت ... طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی.

دستگاه مبدل برق خودرو (اینورتر)

دستگاه مبدل برق خودرو (اینورتر) - تبدیل برق خودرو به 220 ولت شهری از ... آخرين
بروز رساني این صفحه: زمستان 95 ... توجه: تمامی مبدل های برق (اینورتر ها)،حتی مبدل
های بی کیفیت ساخت چین نیز کاملا ایزولهبوده و ... Car inverter 12 v DC to 220 v
AC ... فقط کافیست مبدل را به جا فندکی اتومبیل ، باتري سيار ، پنل خورشيدي يا .

مبدل dc-dc - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

طراحی، مدلسازی و ساخت یک مبدل DC-DC با ساختار جدید و بهره ولتاژ بالا ... طراحی
یک مبدل dc-dc بهبود یافته از نوع interleaved جهت اتصال به سامانه سلول خورشیدی ...

وضعیت بررسی و تصویب پروپوزال نیمسال دوم 9495 رشته برق ...

24 فوریه 2016 ... بازگشت به ابتدای صفحه ... ارایه یک مبدل غیر ایزولهDC-DCبا کاهش تلفات کلید
زنی و حداقل المان کمکی همراه .... طراحی نیروگاه 1مگاواتی سلول خورشیدی در محل
دانشگاه ازاد اسلامی واحد .... بررسی و ترکیب منابع و تغذیه باطری در خودروهای
هیبریدی و پایداری و مدلسازی آن با استفاده از ادوات factsبا ساختن تابع تبدیل آن.

مبدل ولتاژ دی سی به دی سی - istgah.com - 12 ولت DC - ایستگاه

تبدیل کننده ولتاژ dc to dc Converter dc to dc ... ... این منابع تغذیه با قابلیت
دریافت رنج وسیعی از ولتاژ ورودی AC و DC در دوحالت تکفاز و سه فاز طراحی شده اند.

193 - 8thSASTech

DC-DC. افزاینده غیر ایزوله ارایه شده که کاربرد این توپولوژی ها. در شبکه های انرژی
خورشیدی). PV. ( است. محدودیت های مبدل های بوست رایج در این کاربر. دها بررسی شده ...

9425 ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺴﻪ 94 / 07 / 26 ﺷﻮراي - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ. ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي اﺗﺼﺎل ﭘﺎﻧﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﺑﻪ. ﻣﺒﺪل dc/dc. اﯾﺰوﻟﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﻢ ﭘﻞ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ زﻧﯽ. ﻧﺮم اﺧﺬ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان از آن ... Traking. در ﺻﻔﺤﺎت. ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ي. ﺷﺒﮑﻪ ي ﻋﺼﺒﯽ. ﺻﻼح ﺑﻬﺮام آرا. ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ
ﺷﺮط. داﻧﺸﺠﻮ در ﻟﯿﺴﺖ ذﺧﯿﺮه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .7 ... ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ روش ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﺗﻮﭘﮏ ﭼﺮخ
...

پایان نامه های رشته برق - جدیدترین پایان نامه های دفاع شده - blogfa.com

17 ژانويه 2017 ... بررسی تاثیرات نیروگاه خورشیدی نفوذ بالای متصل به شبکه توزیع برق 72
18012 ..... طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی

اﯾﺰوﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺒﺪل ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ DC DC ﺑﺎﻻ ﺧﺮوﺟﯽ وﻟﺘﺎژ و ﭘ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. ﮔﺮوه ﺑﺮق. ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ. ﮔﺮاﯾﺶ. : ﻣﺨﺎﺑﺮات. ﻋ. ﻨﻮان. : ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ. ﻣﺒﺪل. DC. ﺑﻪ. DC
. اﯾﺰوﻟﻪ ﺷﺪه. ﺑﺎ. وﻟﺘﺎژ. ورودي. ﭘﺎﯾﯿﻦ. و. وﻟﺘﺎژ. ﺧﺮوﺟﯽ. ﺑﺎﻻ. اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ. : دﮐﺘﺮ. اﺻﻐﺮ. ﻃﺎﻫﺮي. ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه.

48 - دانشگاه آزاد اسلامي واحد خمینی شهر - پایان نامه ها

طراحي بهينه سلولهاي خورشيدي جهت استفاده در سيستمهاي حفاظت كاتديك ... طراحي
درايو موتور DC بدون جاروبك (BLDC) با اينورتور منبع جريان به روش كنترل PWM
.... طراحي كنترل كننده مدلغزشي براي مبدل DCDC تمام پل ايزوله سوئيچ شده در
ولتاژ ... طراحي كنترل كننده مودلغزشي براي مدار اصلاح كننده ضريب توان فاقد پل
ديودي بر ...

وضعیت بررسی و تصویب پروپوزال نیمسال دوم 9495 رشته برق ...

24 فوریه 2016 ... بازگشت به ابتدای صفحه ... ارایه یک مبدل غیر ایزولهDC-DCبا کاهش تلفات کلید
زنی و حداقل المان کمکی همراه .... طراحی نیروگاه 1مگاواتی سلول خورشیدی در محل
دانشگاه ازاد اسلامی واحد .... بررسی و ترکیب منابع و تغذیه باطری در خودروهای
هیبریدی و پایداری و مدلسازی آن با استفاده از ادوات factsبا ساختن تابع تبدیل آن.

پایان نامه های رشته برق - جدیدترین پایان نامه های دفاع شده - blogfa.com

17 ژانويه 2017 ... بررسی تاثیرات نیروگاه خورشیدی نفوذ بالای متصل به شبکه توزیع برق 72
18012 ..... طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی

دستگاه تبدیل برق خودرو به 220 ولت شهري - http

مبدل برق اتومبيل به 220 ولت شهری چهارشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۹۵ 19:52 ... در همين صفحه
موجود بوده و فيلم هاي راه اندازي وسايل برقي مختلف بااينورترها روي ... توجه: تمامی
مبدل های برق (اینورتر ها)،حتی مبدل های بی کیفیت ساخت چین نیز کاملا ایزوله بوده و
..... پنل خورشیدی, مبدل ولتاژ, سولار خورشیدی, اینورتر خودرو, کانورتر dc به dc, ...

طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی - دانلود فایل ...

8 ژانويه 2017 ... طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی. 1-1-سیستم‌های
فتوولتائیک۱۱-۲-مزایاومعایب سیستم‌های فتوولتائیک۶ ۱-۳تکنولوژی‌های ...

دسترسی به مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی ...

15 سپتامبر 2016 ... صفحه اصلی · فراخوان مقاله کنفرانس ... طراحی و شبیه سازی کنترل مدل پیش بین
برای سیستم غیر خطی قطار و مقایسه آن با یک کنترل کننده کلاسیک ... جایابی
بهینه تولید پراکنده(خورشیدی) در شبکه های توزیع با هدف بهبود شاخص پایداری ....
مبدل DC-DCدوجهته غیر ایزوله با بهره ولتاژ بالا و مدار کلمپ بدون تلفات

دستگاه تبدیل برق خودرو به 220 ولت شهري - http

مبدل برق اتومبيل به 220 ولت شهری چهارشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۹۵ 19:52 ... در همين صفحه
موجود بوده و فيلم هاي راه اندازي وسايل برقي مختلف بااينورترها روي ... توجه: تمامی
مبدل های برق (اینورتر ها)،حتی مبدل های بی کیفیت ساخت چین نیز کاملا ایزوله بوده و
..... پنل خورشیدی, مبدل ولتاژ, سولار خورشیدی, اینورتر خودرو, کانورتر dc به dc, ...

طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی - دانلود فایل ...

8 ژانويه 2017 ... طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی. 1-1-سیستم‌های
فتوولتائیک۱۱-۲-مزایاومعایب سیستم‌های فتوولتائیک۶ ۱-۳تکنولوژی‌های ...

مدار مبدل ۲۴ ولت به ۲۰۰ ولت دوبل - شرکت اروم الکترونیک

15 آوريل 2016 ... مدار مبدل ۲۴ ولت به ۲۰۰ ولت دوبل ۴۰۰ وات-طراحی وساخت انواع مبدلهای dc به dc ... شارژ
کنترلر خورشیدی در ولتاژ وجریانهای مختلف طبق سفارش مشتری و قابل طراحی در
کیسهای مختلف با بهترین ... لینک دسترسی به صفحه تماس با ما تماس با ما ... به 48
ولت ایزوله مبدل 12 ولت DC به 24 ولت DC جریان بالا مبدل افزاینده ...

نمایش تکی محتوا - پژوهشکده‌ی مطالعات کاربردی سیستم‌های قدرت

شما اینجا هستید صفحه اصلی-->نمایش تکی محتوا ... طراحي يک مبدل DC_DC چند
ورودي غير ايزوله با بهره ولتاژ بالا و قابليت مديريت مستقل توان منابع ... طراحي و
ساخت يک مبدل dc-dc بدون ترانسفورمر با ضريب ‌بهره بالا براي‌کاربرد در سلول‌هاي
خورشيدي ... طراحي و کنترل اينورتر منبع جريان براي کاربردهاي سلول خورشيدي.

دسترسی به مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی ...

15 سپتامبر 2016 ... صفحه اصلی · فراخوان مقاله کنفرانس ... طراحی و شبیه سازی کنترل مدل پیش بین
برای سیستم غیر خطی قطار و مقایسه آن با یک کنترل کننده کلاسیک ... جایابی
بهینه تولید پراکنده(خورشیدی) در شبکه های توزیع با هدف بهبود شاخص پایداری ....
مبدل DC-DCدوجهته غیر ایزوله با بهره ولتاژ بالا و مدار کلمپ بدون تلفات

اينورتر گلد استار ، مبدل برق خودرو گلدستار ، مبدل برق ماشين ...

15 ژانويه 2017 ... دلایل استفاده از دستگاه های اینورتر ( مبدل برق ) مارک گلد استار کره : ... اینورترهای
گلد استار معمولا از منابع DC مانند باتری، پنل های خورشیدی یا سلول های سوختی
برای ... اینورتر LG-150MBH با توان 150 ولت آمپر، ولتاژ ورودی 12 ولت DC و ....
طراحیساخت – مونتاژ و تعمیر انواع تابلوهای برق ساخت و تعمیر انواع ...

دانلود تحقیق در مورد اتصال صفحات خورشیدی به شبکه برق | دانلود ...

31 جولای 2016 ... دانلود پایان نامه طراحی و ساخت مبدل پنل خورشیدی – ویکی پاورویکی پاور ... انجام شده
در خصوص مبدلهای DC-DC ایزوله متصل به صفحات خورشیدی.

طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی - ژئو فایل

طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی. 1-1-سیستم‌های
فتوولتائیک۱ ۱-۲-مزایاومعایب سیستم‌های فتوولتائیک۶ ۱-۳تکنولوژی‌های ساخت
سلول‌های ...

اﯾﺰوﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺒﺪل ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ DC DC ﺑﺎﻻ ﺧﺮوﺟﯽ وﻟﺘﺎژ و ﭘ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. ﮔﺮوه ﺑﺮق. ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ. ﮔﺮاﯾﺶ. : ﻣﺨﺎﺑﺮات. ﻋ. ﻨﻮان. : ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ. ﻣﺒﺪل. DC. ﺑﻪ. DC
. اﯾﺰوﻟﻪ ﺷﺪه. ﺑﺎ. وﻟﺘﺎژ. ورودي. ﭘﺎﯾﯿﻦ. و. وﻟﺘﺎژ. ﺧﺮوﺟﯽ. ﺑﺎﻻ. اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ. : دﮐﺘﺮ. اﺻﻐﺮ. ﻃﺎﻫﺮي. ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه.

مدل - تجهیزات آزمایشگاهی مهندسی, تجهیزات آزمایشگاهی مهندسی برق

امـکان طراحـی و سـاخت سفارشـی، طراحـی مـاژوالر، قابلیـت کنتـرل و مانیتورینـگ از
طریـق ..... این ماژول جهت تحریک ولتاژ DC ژنراتور سنکرون و تنظیم توان راکتیو
ژنراتور .... شش عدد فرمان کامال ایزوله ..... عــاوه بــر پیــاده ســازی مــدارات مربــوط بــه
مبدل هــای تــوان، مــدارات ... امکان اندازه گیری کمیت های سلول خورشیدی و باتری •.

فروشگاه تجهیزات انرژی خورشیدی - مبدل دی سی به دی سی D.C TO D.C ...

فروش مبدل دی سی به دی سی یا کنورتر dc to dc converter ... نوع ورودی ان با خروجی
هیچ نوع ارتباط سیمی در مدار ندارد که مبدل دی سی به دی سی دارای مدار ایزوله میباشد.

سیستم هاي فتوولتاییك - اعلام حریق ایران

28 سپتامبر 2016 ... در: آموزش سیستمهای حفاظتی دوربین های مدار بسته ... طراحی سیستم های
فتوولتاییک متصل به شبکه، به گونه ای است که هم زمان و به طور .... زاویه ی تابش
خورشید به صفحات خورشیدی تاثیر بسیار زیادی در تولید انرژی الکتریکی دارد. ...
اینگونه مبدل ها، برق DC آرایه های خورشیدی را به جریان متناوب در سطح ولتاژ و ...

اینورتر متصل به شبکه - شرکت مهندسی گیتا انرژی

صفحه اصلی · فایل ها · دوره های آموزشی · محصولات ... یک اینورتر خورشیدی، جریان
خروجی متغیر DC از یک پنل خورشیدی ... اینورترهای مستقل از شبکه که در سیستم
های ایزوله به کار می رود و اینورتر انرژی DC را از باتری و آرایه های ... شرکت SMA یک
شرکت آلمانی پیشرو در زمینه طراحی، ساخت و فروش اینورترهای خورشیدی است و به
عنوان ...

اینورتر ماشین - دانشنامه یو پی اس

6 ژانويه 2017 ... صفحه اصلی; محصولات ... اینورتر 1500 وات یا مبدل برق ماشین ( 12 ولت ) به برق
220 ولت شهری. ... Genesis : اولین و تنها اینورتر ایزوله شده هوشمند در ایران ساخت
ایران محصول ... اینورتر 12 ولت dc به 220 ولت ac نقشه و طریقه ساخت اینورتر 12
ولت به .... اینورتر گروپ فروش، نصب،طراحی و اجرا سیستم های خورشیدی

پایان نامه های رشته برق - جدیدترین پایان نامه های دفاع شده - blogfa.com

17 ژانويه 2017 ... بررسی تاثیرات نیروگاه خورشیدی نفوذ بالای متصل به شبکه توزیع برق 72
18012 ..... طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی

سلول خورشیدی - معماری و هنر

4 دسامبر 2011 ... معماری و هنر. ... استفاده از سلول های خورشیدی در معماری فضای مسکونی ..... در مورد
ساخت بنا باید گفت که از دیوارها و سقف و زمین آن می توان به عنوان جاذب .... در برخی
سیستم ها از تجهیزات DC استفاده می شود و نیازی به مبدل نیست . ...... های آبی عبور
داده شود و این آب گرم شده را به یک تانک که خوب ایزوله شده انتقال دهند .

تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه

تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه

دانلود مجموعه بیوشیمی فارسی 1395

فایل تحت اکسل تحلیل و طراحی شالوده ماشین آلات

فایل فلش فارسی C7000

مقاله درمورد آلوده كننده هاي فلزي

اقدام پژوهی تشویق دانش آموزان مدرسه هیئت امنایی

آموزش گام به گام کنترل پروژه پریماورا (PRIMAVERA) به

مهندسی مجدد , نگرش فرآیندی , MIS و ERP

اقدام پژوهی تشویق دانش آموزان مدرسه هیئت امنایی