دانلود رایگان


دانلود رساله مجتمع تجاری - تفریحی - اداری - دانلود رایگاندانلود رایگان پروژه پایان نامه مجتمع اداری تجاری تفریحی در شهر تبریز

دانلود رایگان
دانلود رساله مجتمع تجاری - تفریحی - اداری هدف از طراحي مجموعه هاي تجاري اداری تفریحی ايجاد محيطي خوشايند براي خريد کالا؛ دريافت خدمات اداری ، تفریح و تفرج و ارتباط انسانها با يکديگر است. براي رسيدن به اين هدف ابتدا نگاهي گذرا به تاريخچه تجارت و ايران ، پیشینه و تاریخچه فضاها و نظامات اداری ، اوقات فراغت و تفریح و تاريخچه ايجاد مجموعه هاي تجاري اداری تفریحی و اجتماعي در ايران وتبریز داريم و سير تکامل و ويژگيهاي اين مجموعه ها را مورد بررسي قرار مي دهيم. براي شناخت بيشتر نمونه هاي مشابهي را در نقاط مختلف جهان مورد بررسي قرار داده ايم. مطالعه شهر تبریز براي طراحی صحيح مجموعه و رسيدن به هدف ابتدايي طراحي مجموعه ( ايجاد محيطي خوشايند براي خريد کالا دريافت خدمات تفریح و ارتباط انسانها با يکديگر) الزامي بوده است. به کمک تحليل هايي که از جهات مختلف بر روي سايت انجام شده؛ نحوه قرارگيري ساختمان در سايت؛ نحوه جهت گيري آن امتدادهاي موثر بر ساختمان؛ وروديهاي آن و ... استخراج شده است. از آنجايي که سعي شده که ساختمان بيشترين هماهنگي را با محيط داشته باشد؛ آناليز سايت مهمترين ابزارهاي طراحي را در اختيار ما گذاشته است. برنامه ريزي کالبدي نيز فضاهاي مورد نياز و ميزان آنها را مشخص خواهد کرد. بديهي است که در روند طراحي؛ توجه خاص به ملاحظات ديد و منظر و طراحي احجام بر اساس ويژگيهاي سايت براي رسيدن به بهترين ديدها و مناسبترين احجام الزامي بوده است.

که شامل فهرست زیر است: 1-1 . مقدمه: 3
2- 1 . سيري در نظريه هاي تجارت 4
4- 1 . بخش اول: تاریخچه ساختمان های اداری 8
1-4-1 . تاریخچه نظام اداری در جهان 8
2-4-1. نگاهی به ساختار نظام اداری در ایران 8
1-2-4-1. دوران قبل از اسلام 8
- نظام اداری مادها 8
-دوران هخامنشیان 9
دوره اشکانیان 9
دوران ساسانیان 10
2-2-4-1 . سیستم اداری ایران بعد از ورود اسلام 10
- دوران امویان 10
دوران عباسیان 10
دوران تیموریان 10
- دوران صفویان 10
دوران افشاریان 11
دوران قاجاری ها 11
دوران پهلوی 11
- جمهوری اسلامی ایران 11
5-1 . بخش دوم: تعاریف و مفاهیم 11
1-5-1 . اداره 12
2-5-1 . نظام یا سیستم 12
3-5-1 . مساحت، جمعیت اداری و مساحت سرانه 12
6- 1 . اوقات فراغت 16
7-1 . تعاریف ارائه شده از اوقات فراغت : 16
8-1 . مقایسه مفهوم اوقات فراغت با چند واژه دیگر 17
1 - فراغت و بیکاری : 17
2 - فراغت و کار : 17
3 - فراغت و تفریح سالم 17
شاخص های کیفی و کمی اوقات فراغت : 18
(مهندسین مشاور رهشهر، نگرش های نوین به فضاهای باز تفریحی، 1377)9- 1 . نقش و كاركرد اوقات فراغت 18
10-1 . آثار و نتايج اوقات فراغت 19
11-1 . تفريح وتفرج 20
1-11-1 . تعریف واژه تفریح 20
2-11-1 . تعریف واژه تفرج 21
12-1 . مفاهیم مربوط به تفرجگاهها 21
منابع تفرجگاهی 21
13-1 . پیش بینی تقاضای تفرجگاهی 22
14-1 . رابطه جمعیت و تفرج 22
15-1 . الگوی بهینه بررسی مسائل تفرجگاهی 24
1-15-1 . الگوهای حلقه ای متحدالمرکز : 24
3-15-1 . ارائه طرح تفرجگاهي پيشنهادي 25
(مهندسین مشاور رهشهر، نگرش های نوین به فضاهای باز تفریحی، 1377) 25
1-2 . نگاهي به تجارت ايران 26
2-2 . نقش ايران در احياي جاده ابريشم 29
3-2 . لزوم مراکز تجاري در يک شهر 30
4-2 . تاريخچه مجموعه هاي تجاري و اجتماعي در ايران 30
5-2 . چگونگي پيدايش مجموعه هاي تجاري از نقطه نظر تاريخي و اجتماعي 31
6-2 . سير تکاملي مجموعه هاي تجاري : 32
7-2 . بررسي بازارهاي ايران ـ تکامل بازار 33
8-2 . بررسي مجموعه هاي تجاري گذشته از نظر شهرسازي 33
9-2 . بررسي خصوصيات ويژه مجموعه هاي تجاري گذشته از نظر اقتصادي واجتماعي 34
10- 2 . انواع مجموعه هاي تجاري و بخش هاي تشکيل دهندۀ آن 36
1-3 . گذری بر مراکز تجاری تفریحی معروف دنیا 38
2-3 . تجاری اداری تفریحی الماس شرق مشهد مجتمع 44
3-3 . مرکز تجاری اداری تفریحی بين المللي دبي 48
.اتاق هاي جلسات 48
سالن کنفرانس ـ تئاتر 48
سالن سرپوشيده 48
اتاق هاي گردهمايي 48
سالن اجتماعات اصلي 49
دفاتر اجرايي 49
آپارتمان هاي مرکز تجارت 49
باشگاه خصوصي 49
4 . بخش تجاری 50
1-1-4 . مبلمان و طراحي داخلي فضاهاي تجاري 50
2-1-4. نور پردازي در مراکز تجاري 51
3-1-4 . آکوستیک در مراکز تجاري 52
4-1-4 . انعطاف پذيري مراکز تجاري 52
5-1-4 . ستون بندي و اسکلت در مراکز تجاري 52
6-1-4 . ارتفاع طبقات در مراکز تجاري 52
7-1-4 . عمق ساختمان تجاري 53
8-1-4. سيرکولاسيون در مراکز تجاري 53
9-1-4 . ويترين در مراکز تجاري 54
10-1-4 . آبنما در مراکز تجاري 55
11-1-4 . فضاي سبز در مراکز تجاري 55
12-1-4 . تهويه در مراکز تجاري 56
13-1-4 . پارکينگ در مراکز تجاري 56
14-1-4 . بررسي ضوابط ومقررات در ارتباط بامركز تجاري 56
2-4 . بخش اداری 59
مطالعات عمومی 59
1-2-4 . ملاحظات برنامه ریزی: 59
2-2-4 . فضا و مصالح 60
3-2-4 . ساختارهای سقف 61
4-2-4 . طراحی مدولار 63
5-2-4 . شبکه های طراحی 64
8-2-4 . تعیین قطعات منظم برای فضاهای کار 66
9-2-4 . سیرکولاسیون 67
10-2-4 . راهروها 68
11-2-4 . پلکان ها 68
12-2-4 . مبلمان اداری 69
13-2-4 . اصول کلی لوازم كار اداري 71
14-2-4 . وسایل کار درایران 72
15-2-4 . ملاحضات در چیدمان 72
16-2-4 . تنظیم فضا با تغییرات 74
17-2-4 . طراحی محل و میدان کار از دیدگاه آنتروپومتری 75
18-2-4 . عملکرد فضائی و محدودیت ها: 76
19-2-4 . آثار عوامل طبیعی بر انسان 76
20-2-4 . دمای محیط 76
21-2-4. سرو صدا 77
22-2-4 . نور 78
23-2-4 . رنگ 80
24-2-4 . بافت 83
25-2-4 . دید های خارجی و داخلی 84
26-2-4 . زیبا شناسی 86
27-2-4 . فرم 86
28-2-4. حفاظت و امنیت 87
29-2-4 . اقدامات آکوستیکی 88
30-2-4 . توصیه های روان شناسی محیط کار 89
31-2-4 . ازدحام و مسائل مربوط به فضای شخصی : 91
3-4 . بخش تفريحي 93
1-3-4 . فضاهای تفریحی 93
2-3-4. بیلیارد 94
3-3-4 . بازیهای کامپیوتری 94
4-3-4 . سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی تئاتر) 94
سالن انتظار 96
5-3-4 . فضاهای نمایشگاهی 96
بخش تفریحی 97
6-3-4 . سالن ورزشهای آبی 97
7-2-4 . زمینهای روباز ورزشی 99
8-3-4 . پیست اسکیت 99
9-3-4 . جاده تندرستی 99
10-3-4 . مسیر دوچرخه سواری 101
11-3-4 . پارک بازی کودکان 101
12-3-4 . بازیهای کامپیوتری و کافی نت 102
13-3-4 . رستوران 103
14-3-4 . پارکینگ 105
15-3-4 . تأسیسات 106
16-3-4 . رفاهی – خدماتی 106
4-4) اقليم سرد ( كوهستان هايشمال غربي ) 111
2-5 . ويژگيهاي معماري بومي مناطق سرد 111
3-5 . انتخاب مصالح ساختماني متناسب با اقليم سرد 112
شرايط بحراني هواي خارج 113
دماي مطلوب هواي داخلي 113
4-5 . جهت قرار گيري ساختمان در اقلیم سرد 114
5-5 . موقعيت جغرافيايي شهر تبريز 117
6- 5 . وسعت شهرستان تبريز 118
7-5 . جمعيت شهرستان تبريز 119
8-5 . شرايط اقليمي حاكم بر سايت 120
9-5 . میزان بارندگي 121
10-5 . حرارت هوا 122
11-5 . ارتفاعات منطقه و توپوگرافي ها 122
12-5 . بـاد 123
نحوه ورزش باد درتبریز 123
13-5 . مطالعات زمين شناسي 124
14-5 . رطوبت نسبی 125
6 – آنالیز سایت 127
1-6 . شبكه معابر و دسترسي ها 127
1-1-6 . دسترسی های سواره و پیاده 127
2-6 . همسايگي ها 128
3-6 . شیب عمومی زمین 128
7 – روند طراحی 129
7 – 1 اسکیسهای اولیه 129
2-7 . نقشه ها و سایر مدارک طراحی 129
منابع 131
بخش مشخصات
  • حجم فایل : 5.73مگابایت
  • فرمت فایل :ورد آفیس (docs)
  • تعداد صفحه : 130 صفحه
  • منبع : معمآرک
  • رمز عبور : ندارد
بخش آموزش
  • درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید
  • برای دانلود فایل ها از نرم افزار دانلود منیجر استفاده نمایید
  • درخواست ها و سوالات خود را در بخش نظرات و یا تماس با ما مطرح نمایید
  • بسیاری از سوالات و درخواست های کاربران در قسمت نظرات پاسخ داده شده است
  • برای انتشار آثار معماری خود در سایت از بخش تماس با ما در ارتباط باشید


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
دانلود رایگان رساله تجاری


رساله تجاری تفریحی اداری


رساله مجتمع تفریحی


رساله مجتمه تجاری


دانلود رساله مجتمع تجاری


دانلود رساله تجاری


دانلود رایگان پایان نامه


پایان نامه تجاری


پایان نامه مجتمع تفریحی


پروژه آماده پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


طراحی مجتمع تجاری تفریحی - معماران شرق

21 ژانويه 2015 ... دانلود مطالعات مجتمع تجاری تفریحی (پایان نامه) ... در خصوص چگونگی طراحی و
ویژگی‌های مجتمع چندمنظوره تجاری اداری پارس با مهندس سهراب شهریاری ...

دانلود رساله معماری : مجتمع تجاری،اداری،تفریحی -کامل و جامع | فراز مقاله ...

1 ژانويه 2017 ... کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید نام محصول دانلودی: رساله معماری
: مجتمع تجاری،اداری،تفریحی درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی.

دانلود پایان نامه معماری مجتمع تجاری،تفریحی ،خدماتی - خانه - این

رساله مجتمع تجاری اداری. چکیده رساله مجتمع تجاری اداری : موضوع تجاری اداری با توجه
به قدرت بی‌بدیل اقتصاد در عصر ما موضوعی ویژه در طراحی معماري به حساب می‌آید.

دانلود رساله مجتمع تجاری - تفریحی - اداری - دانلود پروژه

12 مه 2016 ... هدف از طراحی مجموعه‌های تجاری اداری تفریحی ایجاد محیطی خوشایند برای خرید کالا؛
دریافت خدمات اداری ، تفریح و تفرج و ارتباط انسانها با یکدیگر ...

رساله معماری مجتمع تجاری اداری تفریحی دانلود - مد و دکوراسیون

آقا تا دید و بازدیدهای نوروزی شروع نشده تکلیف ماچ ها رو روشن کنید ، بالاخره باید سه
بار ببوسیم یا دوبار ؟ * * * * مبارکتر شب و خرمترین روز / به استقبالم آمد بخت ...

دانلود رایگان رساله ی کامل مجتمع تجاری اداری تفریحی - بیر دانلود

27 ا کتبر 2015 ... دانلود رساله ی کامل مجتمع تجاری اداری تفریحی - 30570 www.30570.ir › file.
Translate this page این پروژه با فرمت ورد میباشد و در 134 اسلاید ...

رساله معماری: مجتمع تجاری، اداری، تفریحی | تیموس!

18 آوريل 2016 ... رساله معماری مجتمع تجاری، اداری، تفریحی 162 صفحه ورد قابل ویرایش دسته: ...
رساله مجتمع تجاری تفریحی ادلری; دانلود رساله معماری; دانلود رایگ ...

مستند پروژه عظیم تجاری ، تفریحی ، خدماتی و اداری ... - مهندسی دانلود

3 آوريل 2014 ... پروژه چندمنظوره آیسان در زمینی با زیربنای ۴۴۵ هزار مترمربع در شهر تبریزطراحی
شده و در ساخت مجموعه از سیستم‌های نوین و پیشرفته ساختمان‌سازی ...

رساله مجتمع تجاری اداری تفریحی

16 نوامبر 2016 ... دانلود رساله پایان نامه مجتمع تجاري تفریحی - پایان نامه - رسالهحوضه عملیاتی پایان
نامه :مجتمع تجاری اداری تفریحی ، تجارت ، اوقات فراغت ، تفریح ...

دانلود رایگان رساله مجتمع تجاری تفریحی : مجتمع تجاری اداری تفریحی

16 نوامبر 2016 ... دانلود پایان نامه مجتمع تجاری تفریحی, دانلود رایگان پایان نامه مجتمع تجاری
تفریحی,دانلود. دانلود رایگان پایان نامه مجتمع تجاری تفریحی.

دانلود+رایگان+رساله+ی+کامل+مجتمع+تجاری+اداری+تفریحیفروش ویژه

دانلود رایگان پروژه کامل یک مجتمع توریستی تفریحی … جستجو. دانلود رایگان ...
دانلود نقشه های مجتمع اداری ، تجاری ، خدماتی و تفریحی ... جستجو. دانلود نقشه های ...

دانلود+رایگان+رساله+ی+کامل+مجتمع+تجاری+اداری+تفریحیفروش ویژه

دانلود رایگان پروژه کامل یک مجتمع توریستی تفریحی … جستجو. دانلود رایگان ...
دانلود نقشه های مجتمع اداری ، تجاری ، خدماتی و تفریحی ... جستجو. دانلود نقشه های ...

رساله مجتمع تجاری اداری خدماتی | رساله اماده معماری ...

پروژه طرحی مجتمع اداری تجاری دانلود پلان مجتمع اداری تجاری به صورت فایل ... آخرین
عناوین دانلود رساله پایان نامه معماری تفریحی توریستی, دانلود رایگان رساله .

آریان کد پلان مجتمع تجاری تفریحی بایگانی - آریان کد

25 آگوست 2016 ... طرح معماری کامل مجتمع تفریحی تجاری که شامل پلان های کامل -جزییات ... ها : پلان
مجتمع تجاری تفریحی، دانلود رایگان پروژه مجتمع اداری تجاری، دانلود ...

دانلود رساله معماری : مجتمع تجاری،اداری،تفریحی -کامل و جامع - مقاله آموزشی

18 ژانويه 2017 ... از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را
فراهم آورد عنوان محصول دانلودی:رساله معماری : مجتمع تجاری،اداری، ...

دانلود پایان نامه معماری مجتمع تجاری،تفریحی ،خدماتی - این

رساله مجتمع تجاری اداری. چکیده رساله مجتمع تجاری اداری : موضوع تجاری اداری با توجه
به قدرت بی‌بدیل اقتصاد در عصر ما موضوعی ویژه در طراحی معماري به حساب می‌آید.

آریان کد پلان مجتمع تجاری تفریحی بایگانی - آریان کد

25 آگوست 2016 ... طرح معماری کامل مجتمع تفریحی تجاری که شامل پلان های کامل -جزییات ... ها : پلان
مجتمع تجاری تفریحی، دانلود رایگان پروژه مجتمع اداری تجاری، دانلود ...

دانلود رساله مجتمع تجاری و اداری و خدماتی - رساله معماری

رساله مجتمع تجاری و اداری و خدماتی , پایان نامه معماری , رساله معماری,دانلود رساله مجتمع
تجاری و اداری و خدماتی.

خرید فایل( رساله معماری : مجتمع تجاری،اداری،تفریحی) – سما آرتیکل

5 فوریه 2017 ... دانلود فایل ( پرسشنامه انگیزه تأیید (AMS) ولرند 1989) ... رساله معماری مجتمع
تجاری،اداری،تفریحی 162 صفحه ورد قابل ویرایش. ادامه مطلب ...

دانلود رایگان رساله ی کامل مجتمع تجاری اداری تفریحی - عکس - صفحه ...

دانلود رساله ی کامل مجتمع تجاری اداری تفریحی download _____ Search ...

خرید و دانلود رساله معماری : مجتمع تجاری،اداری،تفریحی - پویان تیک مقاله

2 فوریه 2017 ... ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم. با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به
صفحه اختصاصی رساله معماری : مجتمع تجاری،اداری،تفریحی وارد ...

برترین فایل رساله معماری : مجتمع تجاری،اداری،تفریحی – جهان مقالات

17 فوریه 2017 ... کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید نام محصول دانلودی: رساله معماری
: مجتمع تجاری،اداری،تفریحی درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی.

آریان کد پلان مجتمع تجاری تفریحی بایگانی - آریان کد

25 آگوست 2016 ... طرح معماری کامل مجتمع تفریحی تجاری که شامل پلان های کامل -جزییات ... ها : پلان
مجتمع تجاری تفریحی، دانلود رایگان پروژه مجتمع اداری تجاری، دانلود ...

مجتمع تجاری اداریدانلود مستقیم

برای دریافت لینک دانلود فایل اینجا کلیک کنید فایل دانلود رساله ی کامل مجتمع
تجاری اداری تفریحی که برای دانلود شما عزیزان آماده شده از مجموعه فروشگاه های ...

کاملترین فایل رساله معماری : مجتمع تجاری،اداری،تفریحی | ارسطو ...

17 دسامبر 2016 ... کاملترین فایل رساله معماری : مجتمع تجاری،اداری،تفریحی ... فرمایید که خرید از
فروشگاه فایل مارکت بصورت آنلاین و دانلود بصورت آنی خواهد بود.

کاملترین فایل رساله معماری : مجتمع تجاری،اداری،تفریحی | ارسطو ...

17 دسامبر 2016 ... کاملترین فایل رساله معماری : مجتمع تجاری،اداری،تفریحی ... فرمایید که خرید از
فروشگاه فایل مارکت بصورت آنلاین و دانلود بصورت آنی خواهد بود.

رساله معماری مجتمع تجاری اداری تفریحی دانلود - مد و دکوراسیون

آقا تا دید و بازدیدهای نوروزی شروع نشده تکلیف ماچ ها رو روشن کنید ، بالاخره باید سه
بار ببوسیم یا دوبار ؟ * * * * مبارکتر شب و خرمترین روز / به استقبالم آمد بخت ...

دانلود رساله مجتمع تجاریتفریحیاداری | مجله خبری راه درست

20 مه 2016 ... اختصاصي از مجله خبری راه درست :دانلود رساله مجتمع تجاری - تفریحی - اداری دانلود
با لینک مستقیم. چکيده :هدف.

برنامه فیزیکی مجتمع تجاری اداری تفریحی

برنامه فیزیکی مجتمع تجاری | نقــــــش نگـــــــار ... برنامه فیزیکی مجتمع تجاری
تفریحی برنامه فیزیکی مجتمع تجاری تفریحی دانلود رایگان رساله ی کامل مجتمع ...

دانلود رساله مجتمع تجاري تفریحی - بروزکد

تعداد صفحات پروژه »136 این رساله جنبه آموزشی برای هنر جویان عزیز را خواهد داشت.
حوضه عملیاتی پایان نامه :مجتمع تجاری اداری تفریحی ، تجارت ، اوقات فراغت ...

دانلود رایگان رساله ی کامل مجتمع تجاری اداری تفریحی

دانلود رایگان رساله ی کامل مجتمع تجاری اداری تفریحی; جستجو. دانلود رایگان رساله
ی کامل مجتمع تجاری اداری تفریحی. نمایش سایت ...

رساله معماری مجتمع تجاری اداری تفریحی دانلود - مد و دکوراسیون

آقا تا دید و بازدیدهای نوروزی شروع نشده تکلیف ماچ ها رو روشن کنید ، بالاخره باید سه
بار ببوسیم یا دوبار ؟ * * * * مبارکتر شب و خرمترین روز / به استقبالم آمد بخت ...

دانلود, رساله کامل ,طراحی, مجتمع ,تجاری تفریحی - نقش برتر پارس

دانلود, رساله کامل ,طراحی, مجتمع ,تجاری تفریحی ..... منظور از محیط کالبدی ,
فیزیکی , ساختمان ها , بزرگراه ها , میدان ها , مراکز اداری , پیاده روها و نظایر اینهاست .

دانلود مطالعات مجموعه تجاری اداری تفریحی - دانلود پروژه معماری - نقش ...

29 جولای 2016 ... دانلود رایگان پروژه معماری– معماری - تحلیل مجموعه تجاری اداری تفریحی -تحلیل
معماری–- پروژه تحلیل- دانلود مطالعات مجموعه تجاری اداری تفریحی.

دانلود ,رساله ,مجتمع, تجاری ,تفریحی | برفی - کلیک کنید

دانلود ,رساله ,مجتمع, تجاری ,تفریحی | ... مطالعات مجتمع تجاری اداری 143 ص فایل ورد
به صورت کامل ... رساله طراحی مجتمع تجاری اداری با رویکرد معماری پایدار.

برنامه فیزیکی مجتمع تجاری اداری تفریحی

برنامه فیزیکی مجتمع تجاری | نقــــــش نگـــــــار ... برنامه فیزیکی مجتمع تجاری
تفریحی برنامه فیزیکی مجتمع تجاری تفریحی دانلود رایگان رساله ی کامل مجتمع ...

پایان نامه طراحی مجتمع تجاریاداری – پارس دیسا

2 آگوست 2016 ... پروژه مجتمع تجاری اداری تفریحی (۳) ... ۴ نمای شمالی، جنوبی، شرقی و غربی; رندرهای
با کیفیت اصلی ( ۱۲ تصویر); رساله کامل مجتمع تجاری- اداری ...

مستند پروژه عظیم تجاری ، تفریحی ، خدماتی و اداری ... - مهندسی دانلود

3 آوريل 2014 ... پروژه چندمنظوره آیسان در زمینی با زیربنای ۴۴۵ هزار مترمربع در شهر تبریزطراحی
شده و در ساخت مجموعه از سیستم‌های نوین و پیشرفته ساختمان‌سازی ...

دانلود (رساله معماری : مجتمع تجاری،اداری،تفریحی) | مهپا آرتیکل

دانلود (رساله معماری : مجتمع تجاری،اداری،تفریحی). ژانویه 9th, 2017 بدون دیدگاه.
دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت
برای ...

دانلود کتاب کامل مبانی جامعه شناسی بروس کوئن

تاثیر ده هفته مصرف مکمل چای سبز و تمرینات ترکیبی

اندیکاتورهای حرفه ای جهت کسب سود از بازار فارکس8

دانلود بررسی نصاب پذیری مهریه

دانلود نرم افزار ایفون Hngios

مقاله درباره سنگتراشي

تاريخ پيامبر اسلام

دانلود تحقیق آهن و فولاد

سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد حقوق حقوق بین

پایان نامه تمام متن PDF کارشناسی ارشد تاثیر