دانلود رایگان


تاثیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی بر - دانلود رایگاندانلود رایگان دردنيايامروزی سازمان هابهمنظورشناسایی تحولات محیطی و كسب موفقيتدرميدانرقابت،بايدازنوعيبرنامهريزيبهرهگيرند كهآيندهنگرومحيطگرا باشد.

دانلود رایگان
تاثیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی بر توانمندسازی کارکنان در بانک کارآفرین wordچکیده
واژگان کلیدی : برنامه ریزی استراتژیک، استراتژی منابع انسانی، برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی، توانمند سازی کارکنان، مزیت رقابتی، بانک کارآفرین.
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول : ادبیات نظری تحقیق......................................................................................................................
بخش دوم : پیشینه تحقیق..................................................................................................................................
بخش سوم : مدل مفهومی تحقیق...................................................................................................................
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
فهرست جداول، شکل ها و نمودارها
عنوان صفحه
جداول
شکل ها
نمودارهـا
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1. مقدمه
[1]، 1375: 44).
[2]، 1381).
2-1. بیان مساله
[3] (1995) متذكر مي شود كه منابع مرسوم و سنتي ثروت ( زمين، مواد خام، تكنولوژي و حتي كارگران غيرماهر ) را در مواقع لزوم مي توان خريد، عاملي كه بدون آن نمي توان كاركرد نيروي انساني توانمند است كه مي تواند از همه اين منابع براي دستيابي مزايا به راحتي استفاده كند. هدف توانمند سازي اين است كه مغزهاي افراد را همانند بازوانشان به كار بيندازد. توانمند سازي اشاره به يك حس دروني در افراد دارد كه باعث مي شـود آنـان به طور مسـتقـل تصميـماتـي را در فرايـند كار خويـش اتخـاذ نماينـد ( Van & Thomas, 1995: 5).
[4]،1386: 9).
3-1. اهمیت و ضرورت موضوع
4-1. جنبه جدید و نو بودن و نوآوری در تحقیق
5-1. دلیل انتخاب بانک کارآفرین بعنوان جامعه آماری
6-1. اهداف تحقیق
1-6-1. هدف اصلی تحقیق:
2-6-1. اهداف فرعی تحقیق:
7-1. سوالات تحقیق
1-7-1. سوال اصلی تحقیق :
2-7-1. سوالات فرعی تحقیق :
8-1. فرضیه های تحقیق
1-8-1. فرضیه اصلی تحقیق :
2-8-1. فرضیه های فرعی تحقیق :
9-1. کاربردهای متصور از تحقیق و مراجع استفاده کننده از نتیجه آن
10-1. قلمرو تحقیق
1-10-1. قلمرو مکانی تحقیق:
2-10-1. قلمرو زمانی تحقیق :
11-1. تعریف مفاهیم و متغیرهای پژوهش
1-11-1. برنامه ريزي[5]
2-11-1. برنامه ريزي منابع انساني[6]
[7].5:1379 ).
3-11-1. برنامه ريزي استراتژيك[8]
4-11-1. مدیریت استراتژیک منابع انسانی[9]
[10]).
5-11-1. برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني[11]
6-11-1. توانمند سازی[12]
12-1. خلاصه فصل


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تاثیر برنامه ریزی استراتژیک


منابع انسانی بر توانمندسازی


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود کتاب اصول شبیه سازی هاشم محلوجی

دانلود رایگان 2فرم آماده فیش حقوقی با فرمت اکسل

آموزش برنامه نویسی آردوینو

بررسی رابطه بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت

دانلود کتاب کامل اصول آموزش ریاضی علم الهدایی

اموزش جامع بازاریابی از سایت مسبی و کسب درامد

كتاب THE ELECTROMAGNETIC ORIGIN OF QUANTUM THEORY AND LIGHT

تحقیق درباره امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و

بابا لنگ دراز

کتاب استاندارد های شرکت ملی نفت ایران (IPS)