دانلود رایگان


ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با - دانلود رایگاندانلود رایگان در کسب و کار رقابتی امروز، شرکتها به دنبال راه هایی برای بهبود وضعیت خود در بازار هستند

دانلود رایگان
ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با استفاده از روشهای چند معیاره فازی مطالعه موردی شهرداری های استان آدربایجان غربی عنوان صفحه
چکیده.... 1
فصل اول : کلیات
مقدمه......3
1-1 بیان مسئله (تعریف موضوعی تحقیق)..... 4
1-2 ضرورت تحقیق.... 6
1-3 اهداف تحقیق .... 7
1-4 سوالات تحقیق....7
1-4-1 سوال اصلی تحقیق.....7
1-4-2 سوالات فرعی تحقیق ...8.
1-5 روش تحقیق....8
1-6 جامعه و نمونه آماری.... 9
1-7 روش و ابزار گردآوری داده ها.... 9
1-8 تکنیک تجزیه و تحلیل داده­ها....9
1-9 قلمرو انجام تحقیق....11
1-9-1 قلمرو موضوعی تحقیق....11
1-9-2 قلمرو زمانی تحقیق................................................................................................................11
1-9-3 قلمرو مکانی تحقیق...............................................................................................................11
1-10 تعریف اصطلاحات......................................................................................................................12
فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه............................................................................................................................................... 14
2-1- بخش اول:برون سپاری.......................................................................................................... 15
2-1-1 سابقه برون سپاری ................................................................................................................17
2-1-2 مزایای برون سپاری..............................................................................................................18
2-1-3 مشکلات و چالشهای برون سپاری.......................................................................................20
2-1-4 دلایل برون سپاری................................................................................................................21
2-1-5عوامل تاثیر گذار بر برون سپاری........................................................................................22
2-1-6 معیار های انتخاب پیمانکار مناسب.....................................................................................25
2-2- بخش دوم: ادبیات تجربی..................................................................................................... 32
2-2-1 پیشینه داخلی......................................................................................................................32
2-2-2 پیشینه خارجی....................................................................................................................37
فصل سوم: روش­شناسی پژوهش
مقدمه................................................................................................................................................41
3-1 روش پژوهش........................................................................................................................... 41
3-2 جامعه آماری و روش نمونه­گیری............................................................................................ 43
3-3 ابزارهای جمع آوری دادها...................................................................................43
3-4 تحلیل داده ها......................................................................................................................... 44
3-5 منطق فازی...............................................................................................................................44
3-6 معرفی روشهای تصمیم گیری چند معیاره..............................................................................47
3-6-1-روش FAHP .......................................................................................................................47
3-6-1-1- وزن دهی معیارها بر اساس روش چانگ......................................................................48
3-6-2-روش تاپسیس....................................................................................................................52
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
مقدمه............................................................................................................................................... 59
4-1 مدل­سازی.................................................................................................................................59
4-2 تعیین اهمیت معیارها.............................................................................................................. 58
4-2-1 تعیین اهمیت معیارهای اصلی ...........................................................................................58
4-2-1-1 مقایسات زوجی بین معیارهای اصلی.............................................................................58
4-2-1-2 محاسبه نرخ ناسازگاری ...................................................................................................6
4-2-1-3 نرمالیزه کردن ماتریس مقایسات زوجی و تعیین وزن اهمیت آن................................62
4-2-1-4 محاسبه درجه امکان......................................................................................................63
4-2-1-5 محاسبه وزن معیارهای اصلی........................................................................................63.
4-2-2 تعیین اهمیت زیر معیارها .................................................................................................63.
4-2-2-1 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای مالی .......................................................................64
4-2-2-2 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای مدیریتی ...............................................................64
4-2-2-3 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای منابع ....................................................................65.
4-2-2-4 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای کیفیت ..................................................................66.
4-2-2-5 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای تعهد .....................................................................66.
4-2-2-6 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای انطباق ..................................................................66.
4-2-2-7 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای اطمینان ...............................................................67.
4-2-2-8 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای توانایی .................................................................68.
4-2-3 تعیین وزن کلی معیارها ....................................................................................................68.
4-3 تعیین اولویت گزینه­ها.............................................................................................................70.
4-3-1 ساخت ماتریس تصمیم ......................................................................................................70.
4-3-2 ساخت ماتریس تصمیم متوسط.........................................................................................70.
4-3-2 بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم.......................................................................................70.
4-3-3 ماتریس بی مقیاس شده موزون.........................................................................................70.
4-3-4 تعیین ایده آل مثبت و منفی هر معیار .............................................................................70.
4-3-5 محاسبه اندازه فاصله از ايده آل مثبت و منفي................................................................77.
4-3-6 محاسبه نزديکي نسبي گزينه ها به راه حل ايده آل و رتبه بندی گزینه­ها......................77.
فصل پنجم : تفسیر نتایج پژوهش
مقدمه............................................................................................................................................... 80
5-1- نتیجه گیری از تحقیق ........................................................................................................ 80
5-2-پیشنهادات.............................................................................................................................86.
5-2-1 پیشنهادات اجرایی............................................................................................................. 86
5-2- پیشنهاد برای پژوهش های آتی.......................................................................................... 87
5-3-محدودیت های پژوهش...................................................................................................... 87
منابع
1- منابع فارسی............................................................................................................................... 89
2- منابع انگلیسی........................................................................................................................... 89
پیوست
پیوست:پرسشنامه............................................................................................................................94
چکیده
کلید واژگان:زنجیره تامین، انتخاب پیمانکار، تصمیم گیری گروهی و چند معیاره،
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
1-1 بیان مساله
1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
1-3 اهداف تحقیق
  1. هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر ارائه مدلی جهت ارزیابی پیمانکاران شهردارای استان آدربایجان غربی با بکارگیری روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی می باشد.
  2. معرفی و تعیین متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر انتخاب پیمانکاران شهرداری
  3. ارزیابی وضعیت پیمانکاران شهرداری با استفاده از شاخصهای مناسب و ایجاد چارچوبی جهت ارزیابی آنها
  4. استفاده از روشهای مختلف جهت رتبه بندی پیمانکاران
1-4 سوالات تحقیق
1-5 روش تحقیق
1-6 تعیین جامعه و نمونه آماری :
1-7 روش و ابزار گردآوری داده ها
1-8- تكنيك تجزيه و تحليل داده ها :
1-9- قلمرو انجام تحقیق
1-9-1 قلمرو موضوعی تحقیق
1-9-2- قلمرو زمانی تحقیق
1-9-3- قلمرو مکانی تحقیق
1-10- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
ارائه مدلی برای ارزیابی


انتخاب پیمانکاران


word


دانلودپایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نمونه سوال پایه دوم تمامی دروس به صورت هفتگی و

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

دانلود پروژه مالی طراحی سیستم حسابداری شرکت

دانلود کتاب مبانی و تکنیک‌های برنامه‌ ریزی شهری

دانلود برنامه winrar

تحقیق درباره علویان

انلود پروژه Flash برای درس گرافیک و محیط های

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم علی

پاورپوینت شهرهای کربن صفر

نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته پژوهش