دانلود رایگان


جهانی شدن حقوق زنان - دانلود رایگاندانلود رایگان در این تحقیق فرایند جهانی شدن حقوق زنان به عنوان فرایندی که جوامع انسانی با آن روبروهستند مورد بحث قرار گرفته است. جهانی شدن پدیده ای است که برای مردم جه

دانلود رایگان
جهانی شدن حقوق زنان
چكيده: در این تحقیق فرایند جهانی شدن حقوق زنان به عنوان فرایندی که جوامع انسانی با آن روبروهستند مورد بحث قرار گرفته است.
جهانی شدن پدیده ای است که برای مردم جهان دارای بیم و امیدهای فراوانی بوده است. جهانی شدن حقوق برای زنان دارای آثار مثبت و منفی فراوانی بوده و از عمق وپیچیدگی برخودار است.
در این تحقیق ابتدا به حقوق زنان در طول تاریخ و تأثیر جهانی شدن بر آن تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
جهانی شدن آثار مثبتی چون افزایش درآمد و اشتغال در مشارکت سیاسی، توسعه سرمایه اجتماعی و بهره وری و همچنین آثار منفی چون اشتغال غیررسمی، پرداخت دستمزدهای اندک، برای زنان به همراه داشته است.
البته جهانی شدن که یک پدیده گسترده جهانی است آثارمتفاوتی برروی مردم جهان اعم از زن ومرد وفقیر وغنی وسیاه وسفیدوروستایی برجای دارد. درحالیکه گروهی ازآن استقبال مي کنند گروهی ازایجادحکومت خودکامه جهانی احساس ترس مي کنند.
اگرچه درجهان یکپارچه تفاوتی بین زن ومرد وجود ندارداما به نظر مي رسد زنان آثارپدیده جهانی شدن را با گستردگی وعمق بیشتری تجربه میکنند.
زنان به عنوان قشر محروم ومنزوی وبه دلیل دسترسی نداشتن به منابع وفرصتهای مناسب به گونه ای متفاوت ازجهانی شدن تاثیرپذیرفته اند.
ویژگی های کارکردی زنان نشان میدهد که به دلیل محدودیت های اجتماعی واقتصادی وسیاسی وفرهنگی حاکم بر جامعه زنان وتجربیات حاصل از جهانی شدن تهدیدهای پیش روی زنانبیشتر ازفرصت های پیش روی آنان است.
کلمات کلیدی :جهانی شدن، حقوق زنان، جهانی شدن حقوق زنان
فهرست مطالب
عنوان صفحه
اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه تحقیق : اهداف تحقیق: روش تحقیق : سازماندهی تحققیق : [1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]که این مستلزم تحولات و جابجایی ها گسترده ای در میان کشورها می باشد و همانطور که مي دانیم این تحولات رویه های اجتماعی کشورها را تخریب مي کند و طبیعتاً شهروندان و دولت ها نیز آنها را منفی قلمداد مي کنند.
[9]
[10]


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
جهانی شدن حقوق زنان


word


دانلود پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود خلاصه کتاب خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک

تأثير تركيب تنوع هيات مديره بر كيفيت گزارشگري

دانلود کتاب مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی

دانلود ترجمه و چکیده کامل کتاب مبادی العربیه جلد 4

استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده

شش سيگما

بررسی تاثیر ابعادسازمانی بر روی عملکرد دورکاری

دانلود پاورپوینت ایدز و اعتیاد

مقاله ، جزوه و کتاب حسابداری دولتی PDF

طراحي در و پنجره براي كاهش اتلاف انرژي