دانلود رایگان


شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پژوهش با استفاده از مدل مفهومی کسب‌وکار الکترونیکی هِدمن و کالینگ بر آن است تا به ارائه یک هستی‌شناسانه برای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگر

دانلود رایگان
شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایرانwordچکیده
کلمات کلیدی: مدل کسب و کار الکترونیکی، هستی شناسی، گردشگری، بازار، عرضه، فعالیت، منابع
Keywords: E-business model, Ontology, Tourism, Product Market, Offering, Activity, Resources.
فهرست مطالب
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
منابع و ماخذ ها
فهرست جدول ها
فهرست شکل ها
فصل اول
طرح و کلیات تحقیق
-1- بیان مسأله -1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
  1. فرایند مدل سازی سیستم های اجتماعی- از قبیل یک مدل کسب وکار الکترونیکی- به شناسایی و فهم عناصر مرتبط و ارتباط آن ها در یک دامنه ی خاص کمک می نماید.
  2. استفاده از مد ل های کسب وکار الکترونیکی مفهومی، به مدیران کمک می کند تا فهم خود از یک کسب وکار الکترونیکی را با سایر ذینفعان در فرایند تصمیم گیری به اشتراک بگذارند.
  3. ترسیم و کاربرد مدل های کسب وکار الکترونیکی به عنوان اساس یک مذاکره، انجام تغییر در سازمان را تسهیل می کند. طراحان مدل کسب وکار به آسانی می توانند برخی از عناصر مدل کسب وکار الکترونیکی موجود را اصلاح کنند.
  4. یک مدل کسب وکار الکترونیکی مرجع می تواند به شناسایی معیار های مرتبط جهت استفاده در یک کسب وکار الکترونیکی کمک نماید.
  5. مدل های کسب وکار الکترونیکی می توانند مدیران را در شبیه سازی کسب وکارهای الکترونیکی و یادگیری از آن ها یاری نمایند. این موضوع روشی برای انجام آزمایش های بدون ریسک و یادگیری از پیامدهای تصمیمات ممکن، بدون درخطر انداختن یک سازمان است (استروالدر و پیگنر، 2004).


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار


صنعت گردشگری و کاربرد آن


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه