دانلود رایگان


تعیین تاثیر تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای - دانلود رایگاندانلود رایگان هوشیاری، آگاهی از خود و محیط و پاسخدهی به تحریکات خارجی و نیازهای درونی است . همچنین هوشیاری وضعیتی پویا و متغیر بوده و دارای سطوحی است که واقعاُ مجزا از

دانلود رایگان
تعیین تاثیر تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا بر سطح هوشیاری و وضعیت همودینامیک بیماران کمایی بستری در بخش مراقبت های ویژه مرکز آموزشی درمانی پورفصل اول
معرفی پژوهش
1-1 زمینه پژوهش :
2-1 اهداف پژوهش
هدف كلي پژوهش :
اهداف ويژه ي پژوهش :
 1. تعیین روند تغییرات سطح هوشیاری بیماران کمایی طی سه روز در گروه مداخله (تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا)
 2. تعیین روند تغییرات سطح هوشیاری بیماران کمایی طی سه روز در گروه شاهد
 3. مقایسه روند تغییرات سطح هوشیاری طی سه روز در دو گروه مداخله و شاهد
 4. تعیین روند تغییرات شاخص های همودینامیک بیماران کمایی طی سه روز در گروه مداخله (تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا)
 5. تعیین روند تغییرات شاخص های همودینامیک بیماران کمایی طی سه روز در گروه شاهد
 6. مقایسه روند تغییرات شاخص های همودینامیک بیماران کمایی طی سه روز در گروه مداخله و شاهد
 7. تعیین ارتباط تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا با تغییرات سطح هوشیاری ، با کنترل متغیر های فردی مرتبط با بیمار در گروه مداخله
 8. تعیین ارتباط تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا با تغییرات شاخص های همودینامیک ، با کنترل متغیر های فردی مرتبط با بیمار در گروه مداخله
3-1 فرضياتو سوالات پژوهش (باتوجه به اهداف طرح) :
فرضیه اول: تحریک شنوایی با صدای آشنا بر سطح هوشیاری بیماران کمایی، تاثیری ندارد.
فرضیه دوم: تحریک شنوایی با صدای آشنا بر وضعیت همودینامیک بیماران کمایی، تاثیری ندارد.
سوالات پژوهش :
 1. روند تغییرات سطح هوشیاری بیماران کمایی طی سه روز در گروه مداخله (تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا) چگونه است؟
 2. روند تغییرات سطح هوشیاری بیماران کمایی طی سه روز در گروه شاهد چگونه است؟
 3. روند تغییرات وضعیت همودینامیک بیماران کمایی طی سه روز در گروه مداخله (تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا) چگونه است؟
 4. روند تغییرات وضعیت همودینامیک بیماران کمایی طی سه روز در گروه شاهد چگونه است؟
 5. ارتباط تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا با تغییرات سطح هوشیاری ، با کنترل متغیر های فردی مرتبط با بیمار در گروه مداخله چگونه است؟
 6. ارتباط تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا با تغییرات همودینامیک، با کنترل متغیر های فردی مرتبط با بیمار در گروه مداخله چگونه است؟
4-1 پیش­فرض­ها :
 1. تحریکات حسی معنی­دار که به واسطه حواس از محیط دریافت می­شوند برای عملکرد سالم و تکامل حیاتی طبیعی فرد لازم می­باشند (23).
 2. محیط­های بدون تحریک از جمله بخش­های مراقبت ویژه با محدودیت فعالیت­های فیزیکی و محدویت تماس اجتماعی با خانواده و دوستان، فرد را در معرض خطر محرومیت حسی قرار می­دهد (24).
 3. مراقبت­های پرستاری در زمینه ادراکات حسی می­تواند بهبودی بیماران آسیب مغزی را پیشرفت دهد(20).
 4. تحریکات بیماران کمایی، کاربرد تحریکات حسی مختلف (شنوایی، بویایی، چشایی، لامسه و تعادل) می­باشد (2).
 5. شروع تحریکات حسی در 72 ساعت اول پس از ضربه مغزی از اهمیت زیادی در نجات بیمار ، ارتقإ کیفیت زندگی و پیش آگهی طولانی مدت بیماری دارد(18).
 6. اکثر بیمارانی که به دنبال صدمات مغزی در حالت کما قرار می­گیرند از قدرت شنوایی طبیعی برخوردارند (1, 14, 18).
 7. از منظر پرستاری اختلال هوشیاری بیماران کمایی را در همه جوانب مراقبت وابسته می سازد که مراقبت­های پرستاری می­تواند بهبودی بیماران آسیب مغزی را پیشرفت دهد (1, 4).
 8. بروز محرومیت حسی می تواند موجب تاخیر در بهبودی و فرایند هوشیاری بیمار گردد و زمان بستری در بخش را افزایش دهد.(1)
 9. در مددجویانی که در خطر محرومیت حسی هستند پرستاران می­توانند به روش­های مختلف تحریکات حسی را انجام دهند(24).
5-1 تعریف واژه­ها :
هوشیاری[6](تعریف نظری)
کما(تعریف نظری)
سطوح هوشیاری (LOC[7]) (تعریف نظری)
شاخص­هاي همودینامیک(تعریف نظری)
تحريك شنوايي[14](تعريف نظري)
تحريك شنوايي سازمان يافته[15](تعريف عملي)
اثر تحریک شنوایی سازمان یافته بر سطح هوشیاری(تعریف عملی)
اثر تحریک شنوایی سازمان یافته بر شاخص­هاي همودینامیک(تعریف عملی)


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تعیین تاثیر تحریک شنوایی


وضعیت همودینامیک بیماران کمایی


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


منبع پایان نامه : دانلود پایان نامه ارشد : تعیین تاثیر ...

عنوان : تعیین تاثیر تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا بر سطح هوشیاری و وضعیت ...

درمان کم شنوایی و وزوز گوش با مراجعه به مراکز شنوایی سنجی

شنوایی سنجی نوزادان و کودکان. بر اساس گزارش مرکز کنترل و پیشگیری بیماریهای سازمان بهداشت جهانی از هر ۵۰۰ نوزاد متولد شده، یک نوزاد مبتلا به ناشنوایی یا کم شنوایی می باشد.

ادیومتری با صدای خالص P.T.A)Pure Tone Audiometry)

اودیومتری با صدای خالص P.T.A)Pure Tone Audiometry) بهترین راه تعیین کمی ضعف شنوایی،اودیومتری (اندازه گیری شنوایی یا شنوایی سنجی) میباشد.

پایان نامه بررسی تحریک شنوایی سازمان یافته برسطح هوشیاری و ...

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی تعیین تاثیر تحریک شنوایی سازمان یافته با ...

مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي

یافته­ها: یافته­های پژوهش نشان داد­ که میزان شیوع اختلالات روانپزشکی در مجموع 5/17درصد بوده که بر اساس نمره برش 6 برای هر یک از اختلالات چهارگانه، اختلال اضطرابی و بی­خوابی با 5/5 درصد بیشترین میزان شیوع و افسردگی با 1/3 درصد کمترین میزان شیوع را داشته است.

بررسی تأثیر آلودگی صوتی بر سلامت و بهداشت روانی شهروندان

گفتنی است مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران با توجه به اهمیت موضوع، و وفق بند نهم مصوبه 2115 شورای اسلامی شهر تهران، فرایند عقد قرارداد مطالعه‌ای در خصوص بررسی اپیدمیولوژیک تأثیر آلودگی صوتی بر سلامت جسم و بهداشت روانی شهروندان را …

مقاله رابطه افت شنوایی با میزان صدا و سابقه کار : تی پی بین

برای تعیین افت شنوایی ناشی از صدا، ادیوگرام این کارگران بررسی و پس از اعمال شرایط ورود به مطالعه و حذف عوامل مداخله گر، 209 نفر انتخاب شدند و پس از حدف تاثیر سن، افت شنوایی کل محاسبه شد.

مقاله تاثیر صدای محیط کار بر قدرت شنوایی دندانپزشکان استان ...

یافته ها: نتایج این مطالعه نشان دهنده ی وجود افت شنوایی در هر دو گوش راست و چپ دندانپزشکان بود. این افت شنوایی بیشتر در فرکانس خارج مکالمه و …

تأثیر تحریکات شنوایی سازمان یافته بر میزان سطح هوشیاری ...

نتیجه‌گیری: تحریک شنوایی با صدای آشنا در بهبود سطح هوشیاری بیماران کمایی مورد مطالعه اثر مثبت داشته است، لذا پیشنهاد می‌شود پرستاران با استفاده از یک نوار ضبط شده از صداهای آشنا، تحریک شنوایی مناسب جهت بیماران کمایی بستری در بخش‌های icu فراهم نمایند.

ادیومتری با صدای خالص P.T.A)Pure Tone Audiometry)

اودیومتری با صدای خالص P.T.A)Pure Tone Audiometry) بهترین راه تعیین کمی ضعف شنوایی،اودیومتری (اندازه گیری شنوایی یا شنوایی سنجی) میباشد.

اثرات گوش دادن به موسیقی با صدای بلند - مراقبت - سلامت نیوز

سلامت نیوز: یک کارشناس شنوایی سنجی با تاکید بر اینکه واکنش دستگاه عصبی انسان به افزایش تراز صوتی محیط به اشکال مختلف بروز می‌کند، گفت: اگر فردی مرتب از میزان صدای بلند استفاده کند، سلول‌های ...

ایمنی - 240-ارزیابی میزان مواجهه با صدا و افت شنوایی ناشی ...

هفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار به ميزباني دانشگاه علوم پزشكي قزوین و انجمن علمي بهداشت کار ایران 13 لغایت 15 اردیبهشت ماه سال 1390 در قزوین برگزار شد.

مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي

یافته­ها: یافته­های پژوهش نشان داد­ که میزان شیوع اختلالات روانپزشکی در مجموع 5/17درصد بوده که بر اساس نمره برش 6 برای هر یک از اختلالات چهارگانه، اختلال اضطرابی و بی­خوابی با 5/5 درصد بیشترین میزان شیوع و افسردگی با 1/3 درصد کمترین میزان شیوع را داشته است.

پایان نامه بررسی تحریک شنوایی سازمان یافته برسطح هوشیاری و ...

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی تعیین تاثیر تحریک شنوایی سازمان یافته با ...

پایان نامه بررسی تحریک شنوایی سازمان یافته برسطح هوشیاری و ...

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی تعیین تاثیر تحریک شنوایی سازمان یافته با ...

مقاله رابطه افت شنوایی با میزان صدا و سابقه کار : تی پی بین

برای تعیین افت شنوایی ناشی از صدا، ادیوگرام این کارگران بررسی و پس از اعمال شرایط ورود به مطالعه و حذف عوامل مداخله گر، 209 نفر انتخاب شدند و پس از حدف تاثیر سن، افت شنوایی کل محاسبه شد.

بررسی تأثیر آلودگی صوتی بر سلامت و بهداشت روانی شهروندان

گفتنی است مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران با توجه به اهمیت موضوع، و وفق بند نهم مصوبه 2115 شورای اسلامی شهر تهران، فرایند عقد قرارداد مطالعه‌ای در خصوص بررسی اپیدمیولوژیک تأثیر آلودگی صوتی بر سلامت جسم و بهداشت روانی شهروندان را …

پایان نامه های رشته پزشکی و پرستاری -part5 – دانلود مقاله ...

دانلود پایان نامه ارشد -تعیین تاثیر تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا بر سطح ...

بررسی تأثیر آلودگی صوتی بر سلامت و بهداشت روانی شهروندان

گفتنی است مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران با توجه به اهمیت موضوع، و وفق بند نهم مصوبه 2115 شورای اسلامی شهر تهران، فرایند عقد قرارداد مطالعه‌ای در خصوص بررسی اپیدمیولوژیک تأثیر آلودگی صوتی بر سلامت جسم و بهداشت روانی شهروندان را …

مقاله رابطه افت شنوایی با میزان صدا و سابقه کار : تی پی بین

برای تعیین افت شنوایی ناشی از صدا، ادیوگرام این کارگران بررسی و پس از اعمال شرایط ورود به مطالعه و حذف عوامل مداخله گر، 209 نفر انتخاب شدند و پس از حدف تاثیر سن، افت شنوایی کل محاسبه شد.

باور خوش - «پاسخ نوزاد پره ترم (نارس) به نوای صدای مادر

اما در این تحقیقات همه از صدا همراه با فرمهای دیگر از تحریکات استفاده می کردند هیچ کدام از آنها تنها به صورت انحصاری از صدای مادر به عنوان تحریک جهت تعیین تاثیر آن استفاده نکردند و همه این ...

تعیین وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان رشته ...

تعیین وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان رشته های علوم پزشکی گیلان بر حسب ...

دانلود کتاب ارضای چند مرحله ای quot;رفع مشکل زود

جزوه درک عمومی معماری منظر کوثر محمودنژاد

جزوه آموزش نرم افزار داده کاوی کلمنتاین ( clementine )

پاور پوینت آشنایی با صنایع دستی آثار هنری فلزی

بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از

مقاله درباره نقش ورزش در سلامتی قلب

دانلود سمینار ارشد عمران در قالب pdf با عنوان

نمونه سوالات درس مبانی مشاوره و راهنمایی

تراکت فروشگاه اینترنتی

پاورپوینت الگوریتم های ژنتیک