دانلود رایگان


بررسي روايات كيكاووس در متون اساطيري، حماسي، - دانلود رایگاندانلود رایگان کیکاووس فرزند کیقباد و دومین شاه کیانی در شاهنامه پرماجراترین شاه در روایات ملّی ایران است و مشهورترین داستان‌های حماسی ایران بیش‌تر در دوران کیکاووس و به

دانلود رایگان
بررسي روايات كيكاووس در متون اساطيري، حماسي، تاريخي ايران و مقايسه‌ي آن با روايات مشابه ملل ديگر چکیده
فهرست مطالب
فصل نخست
مقدمه و کلیات
1-1 سرآغاز
در بین پادشاهان دوران اساطیری و پهلوانی ایران، كي کاووس پادشاهی ست یگانه، هم از نظر خلق و خوی و منش، و هم ازجهت کارهای گوناگونی که انجام داده است. چه کارهای نابخردانه و نسنجیده ی او سالیان دراز ایران و پهلوانان ایران و قوم ایرانی را در برابر ناکامی ها و دشواری ها و مسؤولیت های سنگین قرار داد. از طرف دیگر کوشش هایی که برای جبران اشتباهات و ندانم کاری های او انجام پذیرفت، حماسه ی ملی ما را به اوج خود رسانید. زیرا در حقیقت، قسمت های اساسی و جاوید شاهنامه فردوسی مربوط است به روزگار پادشاهی كي کاووس و وقایع مربوط بدان. موضوع گفتنی دیگر آن است که تقریباً تمامی حوادث دوران پادشاهی کیخسرو، نبیره ی كي کاووس، دنباله ی حوادث روزگار پادشاهی كي کاووس به شمار مي رود. و کسانی که با شاهنامه آشنایی کافی دارند خوب مي دانند که اگر جنگ با دیوان مازندران، هفت خان رستم، جنگ هاماوران، قصه ی رستم و سهراب، سیاوش و سودابه، پناهنده شدن سیاوش به افراسیاب و کشته شدن سیاوش در توران به فرمان افراسیاب، زادن کیخسرو، آوردن کیخسرو و فرنگیس از توران به ایران، واقعه ی هاماوران و جنگ های طولانی و پرفرازونشیب ایرانیان به خون خواهی سیاوش، و از جمله جنگ های بزرگ رستم با اشکبوس و کاموس کشانی و خاقان چین را (که مربوط به پادشاهی كي کاووس و کیخسروست و تقریباً سه جلد از نه جلد شاهنامه فردوسی به ذکر آنها اختصاص یافته است) از این کتاب گران قدر جاودانه حذف کنیم تقریباً به جز چند واقعه ی مهم دیگر، چیزی درخور اهمیت در دو بخش اساطیری و پهلوانی شاهنامه باقی نمی ماند (متینی، 122-123)
بخش نخست، كاووس در منابع هندي:
وداها و مهابهاراتا آمده است و اغلب دانشمندان به دلایل زبانی، اسطوره ای و نیز هم اصل بودن اقوام ايراني و هندي کاویه اوشنس هندی را معادل کَوی اوسذن ایرانی دانسته اند و به دلیل تقدم تصنیف و تحرير اغلب آثار مذهبي هندي نسبت به آثار مذهبي ايرانی، واجب است كه در این تحقیق ابتدا كهن ترين روايات مكتوب مربوط به اين شخصيت معرفي، نقل و بررسي گردد و نقاط اشتراك و اختلاف با روايات ايراني ذكر شود.
بخش دوم، كاووس در منابع پيش از اسلام:
بخش سوم، كاووس در منابع پس از اسلام:
فصل سوم به بررسي روایات کاووس می پردازد
فصل چهارم به بررسي نمونه هاي مشابه داستان ها و شخصيت كاووس در اساطير و حماسه هاي ديگر ملل
فصل پنجم كاووس در ادب فارسي:
فصل ششم نتیجه گیری
1-2 اهميت و ضرورت تحقيق
1-3 اهداف تحقيق
1-4 معرفی برخی منابع و پيشينه تحقيق


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
بررسي روايات كيكاووس


متون اساطيري


word


دانلود پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه