دانلود رایگان


نرم افزار میک مک (Micmac) به همراه نرم افزار کمکی - دانلود رایگاندانلود رایگان نرم افزار میک مک (Micmac) به همراه نرم افزار کمکی Microsoft .NET Framework

دانلود رایگان
نرم افزار میک مک (Micmac) به همراه نرم افزار کمکی Microsoft .NET Frameworkنرم افزار میک مک جهت انجام محاسبات پیچیده ماتریس متقاطع در آینده پژوهی طراحی شده است. روش این نرم افزار بدین گونه است که ابتدا متغیرها و مؤلفه های مهم در حوزه مورد نظر را شناسایی کرده و سپس آن ها را در ماتریسی مانند تحلیل اثرات وارد نموده و میزان ارتباط میان این متغیرها با حوزه مربوطه توسط خبرگان، تشخیص داده می شود. متغیرهای موجود در سطرها بر متغیرهای موجود در ستون ها تأثیر می گذارند. پس بدین ترتیب متغیرهای سطرها، تأثیرگذار و متغیرهای ستون ها، تأثیرپذیر هستند.
میزان ارتباط، با اعداد بین صفر تا سه سنجیده می شود. عدد صفر به منزله بدون تأثیر ، عدد یک به منزله تأثیر ضعیف ، عدد دو به منزله تأثیر متوسط و در نهایت عدد سه به منزله تأثیر زیاد است؛ بنابراین اگر تعداد متغیرهای شناسایی شده n باشد، یک ماتریس n×n به دست آمده که در آن تأثیرات متغیرها بر یکدیگر مشخص شده است.
این ماتریس به دست آمده را می توان با نمودار متناظر آن نیز نمایش داد که در آن نمودار جهت تأثیرگذاری هر گروه بر دیگری توسط پیکان ها و میزان تأثیرگذاری به صورت عددی، در بالای آن پیکان، نمایش داده می شود؛ و نهایتاً بر اساس توپولوژی متغیرها این نرم افزار قادر است به رتبه بندی و استخراج عوامل کلیدی اقدام کند.
در برخی از نسخه های ویندوز قبل از نصب این نرم افزار نیاز به نصب Microsoft .NET Framework دارید.
خرید این محصول با تخفیف: کلیک کنید
این محصول شامل نرم افزار میک مک به همراه نرم افزار کمکی Microsoft .NET Framework می باشد. و قابل نصب در تمام ویندوزهای xp تا 10 می باشد.دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
Micmac


میک مک


آینده نگاری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


Futures Studies of Iran•s Issues by Structural Analysis Method

ﺶ. رو. ﺑﺎ. ﺳﺎﻣﺎن. دﻫﻲ. و. ﺟﻤﻊ. ﺑﻨﺪ. ي. ﻧﻈﺮات. ﺷﻬﺮوﻧﺪان. و. ﺧﺒﺮﮔﺎن. و. ﺳﭙﺲ. اﻧﻌﻜﺎس. آن. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. ﻳا. ﺠﺎد
. آﻣﺎدﮔ. ﻲ. ﻻزم. ﺑﺮا ..... را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻳﻨﺪه. ﭘﮋوﻫﻲ اﻓﺰوده. اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﺮم. اﻓﺰار ﻣﻴﻚ. ﻣﻚ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه.
ﺑﺮده .اﻳﻢ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻴﻚ. ﻣﻚ. در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ. در ... __. 1. Structural Analysis. 2. MICMAC. 3.
Strategic Foresight www.SID.ir. Archive of SID ...... ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم. اﻓﺰارﻫﺎي ﻛﻤﻜﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ
ﺷﺪه ا ...

نرم افزار میک مک (Micmac) به همراه نرم افزار کمکی ... - نسیم بوک

خرید این محصول با تخفیف: کلیک کنید. این محصول شامل نرم افزار میک مک به همراه
نرم افزار کمکی Microsoft .NET Framework می باشد. و قابل نصب در تمام ویندوزهای ...

تحقیق درباره ايمني جوشكاري – مدیریت

2 ا کتبر 2018 ... در اين جزوه سعي شده است مواردي را در اين رابطه به اطلاع شما برسانيم. انواع جوشكاري:
... نرم افزار میک مک (Micmac) به همراه نرم افزار کمکی Microsoft .

فایل ,برنامه,ریزی,منابع,سازمانERPبرنامه,ریزی,منابع,سازمانERP ...

تحقیق؛ برنامه ریزی منابع سازمانERPعمومی و آزاد1416435,برنامه,ریزی,منابع,
سازمانERPبرنامه,ریزی .... نرم افزار میک مک (Micmac) به همراه نرم افزار کمکی
Microsoft .

Ý£ #{ Õ S KA ù ê#"F

3 مارس 2016 ... ﻴﺗﺗﺮ. ﺐ، ﻧﺮم. اﻓﺰار ﻣﻴﻚ. ﻣﻚ ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي ﺑﺼﺮي اوﻟﻴﻪ. اي اراﺋﻪ. ﻣﻲ. دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم. اﻓﺰارﻫﺎي ﺑﺼﺮي
..... ﻫﺎي ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم. اﻓﺰارﻫﺎي ﻛﻤﻜﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ...... Manufacturing Industry: An
Integrated ISM and Fuzzy MICMAC Approach",. International ...

نرم افزار میک مک (Micmac) به همراه نرم افزار کمکی Microsoft ... - Sitefile.ir

گروه سایت فایل تقدیم میکند فایلی مهم و کاربردی برای شما عزیزان تهیه کرده ایم .
سایت پر تلاش (سایت فایل) به صورت شبانه روزی تلاش می کند تا رضایت شما را ...

Futures Studies of Iran•s Issues by Structural Analysis Method

ﺶ. رو. ﺑﺎ. ﺳﺎﻣﺎن. دﻫﻲ. و. ﺟﻤﻊ. ﺑﻨﺪ. ي. ﻧﻈﺮات. ﺷﻬﺮوﻧﺪان. و. ﺧﺒﺮﮔﺎن. و. ﺳﭙﺲ. اﻧﻌﻜﺎس. آن. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. ﻳا. ﺠﺎد
. آﻣﺎدﮔ. ﻲ. ﻻزم. ﺑﺮا ..... را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻳﻨﺪه. ﭘﮋوﻫﻲ اﻓﺰوده. اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﺮم. اﻓﺰار ﻣﻴﻚ. ﻣﻚ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه.
ﺑﺮده .اﻳﻢ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻴﻚ. ﻣﻚ. در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ. در ... __. 1. Structural Analysis. 2. MICMAC. 3.
Strategic Foresight www.SID.ir. Archive of SID ...... ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم. اﻓﺰارﻫﺎي ﻛﻤﻜﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ
ﺷﺪه ا ...

نرم افزار میک مک (Micmac) به همراه نرم افزار کمکی Microsoft ... - داناکده

23 مارس 2018 ... نرم افزار میک مک (Micmac) به همراه نرم افزار کمکی Microsoft . ... نرم‌افزار میک مک
جهت انجام محاسبات پیچیده ماتریس متقاطع در آینده پژوهی طراحی شده ...

نرم افزار میک مک (Micmac) به همراه نرم افزار کمکی ... - ARC GIS

این محصول شامل نرم افزار میک مک به همراه نرم افزار کمکی Microsoft .NET Framework
می باشد. و قابل نصب در تمام ویندوزهای xp تا ۱۰ می باشد. در واقع نرم‌افزار میک مک ...

جزوه درس ارزیابی کار و زمان – نرم افزار

آشنایی با سبک هنری کوبیسم لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل
word و قابل ویرایش .... نرم افزار میک مک (Micmac) به همراه نرم افزار کمکی Microsoft
.

Futures Studies of Iran•s Issues by Structural Analysis Method

ﺶ. رو. ﺑﺎ. ﺳﺎﻣﺎن. دﻫﻲ. و. ﺟﻤﻊ. ﺑﻨﺪ. ي. ﻧﻈﺮات. ﺷﻬﺮوﻧﺪان. و. ﺧﺒﺮﮔﺎن. و. ﺳﭙﺲ. اﻧﻌﻜﺎس. آن. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. ﻳا. ﺠﺎد
. آﻣﺎدﮔ. ﻲ. ﻻزم. ﺑﺮا ..... را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻳﻨﺪه. ﭘﮋوﻫﻲ اﻓﺰوده. اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﺮم. اﻓﺰار ﻣﻴﻚ. ﻣﻚ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه.
ﺑﺮده .اﻳﻢ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻴﻚ. ﻣﻚ. در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ. در ... __. 1. Structural Analysis. 2. MICMAC. 3.
Strategic Foresight www.SID.ir. Archive of SID ...... ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم. اﻓﺰارﻫﺎي ﻛﻤﻜﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ
ﺷﺪه ا ...

طراحي و تبيين مدل ارزيابي امور فرهنگی - آینده پژوهی مدیریت

سپس. با. استفاده. از. یرو. کرد. تحل. لي. يتاث. ر. متقابل،. داده. ها. وارد. نرم. افزار. يم.
ک. مک. شده. و. چهار ... در صنعت مسکن ا. ي. ران. با بکارگ. ري. ی. رو. ي. کرد. سنار. ي.
ونو. سي. ي. و ماتر. ي. س. يتاث. رات ..... مهم ترین خروجی نرم افزار ميک مک بصورت
نمودار. تاثير گذاری و ..... بنابراین نفت به عنوان متغير کمکی در این سناریو. نقش
مهمی را ...

یادداشت‌های یک آینده‌پژوه نرم افزار سناریو ویزارد - یادداشت‌های یک ...

17 آوريل 2015 ... نرم افزار سناریو ویزارد (ScenarioWizard) در این مرکز پژوهشی توسعه ... های کلامی
مورد استفاده قرار می گیرند و نهایتا با محاسبه اثرات مستقیم و ...

یادداشت‌های یک آینده‌پژوه نرم افزار سناریو ویزارد - یادداشت‌های یک ...

17 آوريل 2015 ... نرم افزار سناریو ویزارد (ScenarioWizard) در این مرکز پژوهشی توسعه ... های کلامی
مورد استفاده قرار می گیرند و نهایتا با محاسبه اثرات مستقیم و ...

طراحي و تبيين مدل ارزيابي امور فرهنگی - آینده پژوهی مدیریت

سپس. با. استفاده. از. یرو. کرد. تحل. لي. يتاث. ر. متقابل،. داده. ها. وارد. نرم. افزار. يم.
ک. مک. شده. و. چهار ... در صنعت مسکن ا. ي. ران. با بکارگ. ري. ی. رو. ي. کرد. سنار. ي.
ونو. سي. ي. و ماتر. ي. س. يتاث. رات ..... مهم ترین خروجی نرم افزار ميک مک بصورت
نمودار. تاثير گذاری و ..... بنابراین نفت به عنوان متغير کمکی در این سناریو. نقش
مهمی را ...

دانلود آموزش نرم افزار آینده پژوهی میک مک MICMAC - دانلود رایگان

دو روزه آینده پژوهی و با آموزش کاربردی دو نرم افزار تخصصی Mic Mac و Scenario ...
مدل ساز ی ... نرم افزار میک مک (Micmac) به همراه نرم افزار کمکی Microsoft . ... دانلود ...